W treści zamówienia należy podać:
  • imię i nazwisko oraz adres osoby zamawiającej lub firmy, numer telefonu,
  • tytuł książki, nazwisko autora, liczbę zamawianych egzemplarzy,
  • sposób zapłaty: przedpłata na konto Instytutu, w kasie Instytutu na miejscu.
W przypadku zamówień przez instytucje prosimy o podanie numeru NIP oraz zamieszczenie pod zamówieniem dopisku „Upoważniamy ITG KOMAG do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu”.Konto bankowe: mBank SA Oddział w Katowicach 63 1140 1078 0000 3008 3200 1003.Telefonicznie +48 32 237 46 15 Elektronicznie wydawnictwa@komag.euListownie Dział Zarządzania Jakością i Wiedzą Instytut Techniki Górniczej KOMAG ul. Pszczyńska 37, 44-101 GliwiceUwaga: Materiały pokonferencyjne dostępne tylko formie elektronicznej w cenie 40 zł za monografię.
Polityka prywatności ITG KOMAG