Zdjęcie - Zakład Obudów Zmechanizowanych

Zakład Obudów Zmechanizowanych

Kierownik: dr inż. Marek Szyguła
32 2374124
mszygula@komag.eu
Zdjęcie - Zakład Maszyn i Urządzeń

Zakład Maszyn i Urządzeń

Kierownik: dr inż. Marek Kalita
32 2374628
mkalita@komag.eu
Zdjęcie - Zakład Systemów Przeróbczych

Zakład Systemów Przeróbczych

Kierownik: dr inż. Piotr Matusiak
32 2374474
pmatusiak@komag.eu
Zdjęcie - Zakład Systemów Mechatronicznych

Zakład Systemów Mechatronicznych

Kierownik: dr inż. Krzysztof Stankiewicz
32 2374712
kstankiewicz@komag.eu
Zdjęcie - Zakład Technologii Środowiskowych

Zakład Technologii Środowiskowych

Kierownik: mgr inż. Michał Olejnik
32 2374661
molejnik@komag.eu
Zdjęcie - Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii

Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii

Kierownik: dr inż. Dariusz Michalak
32 2374362
dmichalak@komag.eu