Oferujemy:
  • sporządzanie projektów instalacji do przeróbki węgla kamiennego i innych surowców mineralnych,
  • konstruowanie maszyn i urządzeń do przeróbki węgla oraz innych surowców mineralnych,
  • projektowanie instalacji do zagospodarowania oraz przeróbki odpadów na surowce wtórne,
  • badania możliwości wytwarzania i wykorzystywania paliw alternatywnych,
  • badania technologiczne, laboratoryjne i przemysłowe,
  • serwis technologiczny eksploatowanych maszyn i urządzeń wzbogacających.
Zakres działania:Działania w zakresie systemów przeróbczych dotyczą górnictwa węgla kamiennego oraz kruszyw mineralnych. Prace wykonywane są w pełnym cyklu projektowo-konstrukcyjnym wraz z badaniami laboratoryjnymi i analizą technologiczną. Oferta Systemów przeróbczych obejmuje procesy wzbogacania, klasyfikacji, kruszenia, odwadniania, zagęszczenia, transportu i próbobrania.Innowacyjne rozwiązania:
Zdjęcie - klasyfikator pulsacyjny - numer 1
Zdjęcie - klasyfikator pulsacyjny - numer 2

Demo klasyfikatora

Klasyfikator pulsacyjny przeznaczony jest do rozdziału i wydzielania zanieczyszczeń organicznych i mineralnych z kruszyw naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem nadawy żwirowo-piaskowej o granulacji 16(32)-2mm. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne klasyfikatora pulsacyjnego umożliwiają jego zabudowę i eksploatację w ciągu technologicznym dowolnego zakładu produkcji kruszyw. Klasyfikator ten pozwala na produkcję piasku i żwiru spełniającego wymagania norm jakościowych oraz dostosowanie parametrów technologicznych produktów do wymagań rynku. Zastosowane w klasyfikatorze innowacyjne rozwiązanie systemu elektronicznego sterowania i zaworu pulsacyjnego nowej generacji umożliwia:
  • dobór parametrów cyklu pulsacji wody do zmiennych parametrów technologicznych nadawy żwirowo-piaskowej,
  • automatyczne sterowanie i kontrolę procesu technologicznego,
  • bezobsługową eksploatację.
Dzięki temu uzyskuje się wysoką skuteczność rozdziału produktów oraz wydzielania zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Niewątpliwą zaletą klasyfikatora typu KOMAG jest możliwość dostosowania konstrukcji do wymagań konkretnego odbiorcy, pod względem warunków przestrzennych miejsca zabudowy oraz oczekiwanej wydajności i jakości produktów handlowych, co daje gwarancję wysokiej funkcjonalności. Klasyfikator pulsacyjny jest krajowym urządzeniem o nowatorskim rozwiązaniu, pozwalającym na otrzymanie produktów handlowych spełniających wymogi PN ISO i zaspokajających wymagania rynku, konkurencyjnym cenowo w porównaniu do podobnych urządzeń zagranicznych producentów. Zastosowanie w/w urządzenia do klasyfikacji i oczyszczania nadaw żwirowo-piaskowych spowoduje wymiernne korzyści ekonomiczne w wyniku różnic w cenie kruszywa klasyfikowanego (płukanego) w stosunku do niesortu.

Kontakt: dr inż. Piotr Matusiak Kierownik Zakładu Systemów Przeróbczych tel. 32 2374474 kom: (048)665660288 e-mail: pmatusiak@komag.eu