Zdjęcie - kombajn kopalniany podczas pracyProducent aby mógł legalne wprowadzić wyrób na rynek musi przeprowadzić badania, a następnie ocenę wyrobu potwierdzającą czy produkowany przez niego wyrób jest bezpieczny oraz czy może zadeklarować jego zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami technicznymi.Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy nr 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE, która została wdrożona do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).Badania, konieczne do potwierdzenia spełnienia przez maszynę zasadniczych wymagań Dyrektywy MD w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wykonywane są w akredytowanych laboratoriach badawczych ITG KOMAG (AB 039 i AB 665).W ramach udzielonej Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG autoryzacji i notyfikacji w zakresie oceny zgodności – Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca prowadzi ocenę dla następujących grup wyrobów:Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:– lokomotywy i wózki hamulcowe,– hydrauliczne obudowy zmechanizowane.

Oznaczenie - Jednostka notyfikowana KOMAG numer 1456

Zakres udzielonej notyfikacji

Dyrektywa 2006/42/WE (MACHINERY)

Tryb postępowania w ramach procedur oceny zgodności wg dyrektywy 2006/42/WE w ITG KOMAG opisuje Informator MACHINERY – BADANIE TYPU

Kontakt

dr inż. Andrzej Figiel Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570 tel. kom. +48 609583804, fax: +48 32 2374581

Producent aby mógł legalne wprowadzić wyrób na rynek musi przeprowadzić badania i ocenę wyrobu potwierdzającą czy produkowany przez niego wyrób jest bezpieczny oraz czy może zadeklarować jego zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami technicznymi.Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy nr 2006/42/WE dostarczając producentom dowodów zgodności wyrobów a użytkownikom gwarancji, że zadeklarowane własności wyrobów i ich parametry, są zapewnione. Producent aby mógł legalne wprowadzić wyrób na rynek musi przeprowadzić badania i ocenę wyrobu potwierdzającą czy produkowany przez niego wyrób jest bezpieczny oraz czy może zadeklarować jego zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami technicznymi.Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy nr 2006/42/WE dostarczając producentom dowodów zgodności wyrobów a użytkownikom gwarancji, że zadeklarowane własności wyrobów i ich parametry, są zapewnione.