Wydawnictwo KOMAG

Wydawnictwo Instytutu Techniki Górniczej KOMAG powstało w 1983 roku w celu upowszechniania najnowszych wyników badań, jak i prac teoretycznych z zakresu szeroko pojętego górnictwa, dotyczących innowacyjnych rozwiązań ograniczających zagrożenia i zwiększających bezpieczeństwo pracy, mechanizację robót górniczych, inteligentnych rozwiązań w układach zasilania, sterowania, diagnostyki oraz monitoringu maszyn i urządzeń.

Wydawnictwo KOMAG, poleca wydawane przez siebie książki i czasopisma:

Monografie naukowe w trzech seriach wydawniczych

Kwartalnik Maszyny Górnicze

Miesięcznik bibliograficzny Nowości w Światowej Literaturze Górniczej

Materiały pokonferencyjne

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało „Wykaz wydawnictw naukowych”, który zgodnie z Ustawą 2.0 będzie służył do ewaluacji publikacji książkowych w latach 2017–2020. Wydawnictwo KOMAG znajduje się w Wykazie wydawnictw zakwalifikowanych do poziomu 1 (80 pkt za opublikowaną monografię).

Zdjęcie - książki z wydawnictwa KOMAG