Współczesne maszyny do rozdrabniania - kruszarki i młyny

Jan Sidor, Adam Klich

Gliwice 2018, s.1-392
ISBN 978-83-65593-10-8

cena egz. 80,00 zł

 Praca ujmuje syntetycznie aktualny stan wiedzy z dziedziny współczesnych maszyn rozdrabniających (kruszarek i młynów) w inżynieriach: mineralnej, ceramicznej, chemicznej, energetyce, technologiach wytwarzania proszków specjalnych oraz nanoproszków.

Wstępna część pracy zawiera: charakterystykę procesów, własności i wymagania technologiczne rozdrabnianych materiałów, wskaźniki maszyn rozdrabniających oraz klasyfikacje kruszarek i młynów. Problematykę kruszarek ujęto w trzech rozdziałach, odpowiadających głównemu kryterium podziału tych maszyn ze względu na charakter przekazywania obciążeń na proces kruszenia w czasie. Są to kruszarki z dominacją obciążeń wolnozmiennych (walcowe, walcowo-szczękowe, szczękowe i stożkowe), obciążeń szybkozmiennych (młotkowe, bijakowe, odśrodkowe i inne), wibracyjne, specjalne oraz specjalne technologie kruszenia. Rozdziały traktujące poszczególne grupy kruszarek zawierają: klasyfikacje, zastosowanie, podstawowe obliczenia technologiczne, schematy budowy, podstawowe parametry, kryteria doboru, rozwiązania konstrukcyjne oraz aktualną bibliografię. Problematykę młynów ujęto w dwóch aspektach: mechanizmu przekazywania energii na proces mielenia oraz budowy i sposobu działania. Uwzględniono wszystkie stosowane obecnie młyny, w tym także eksperymentalne oraz stosowane w praktyce laboratoryjnej. Są to młyny: grawitacyjne (kulowe), mieszadłowe, wibracyjne, obrotowo-wibracyjne, planetarne, rolowo-misowe, walcowe (prasy), udarowe (młotkowe, bijakowe, dezintegratory). Odrębnie potraktowano młyny odśrodkowe, wentylatorowe, strumieniowe, specjalne (wirnikowe wysokoenergetyczne, elektromagnetyczne, obrotowo-magnetyczne) oraz eksperymentalne technologie mielenia. Każda grupa młynów zawarta jest w odrębnym rozdziale zawierającym: klasyfikację, zastosowanie, podstawowe obliczenia technologiczne, schematy budowy, podstawowe parametry, rozwiązania konstrukcyjne oraz aktualną bibliografię. Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze rozwiązania konstrukcyjne maszyn rozdrabniających. Podano również przykłady własnych osiągnięć autorów w tej dziedzinie.

 

Spis treści

1. Wstęp

2. Podstawowe zagadnienia rozdrabniania

3. Kruszarki z dominacją obciążeń wolnozmiennych

4. Kruszarki z dominacją obciążeń szybkozmiennych

5. Kruszarki wibracyjne i specjalne

6. Młyny grawitacyjne

7. Młyny mieszadłowe

8. Młyny wibracyjne

9. Młyny planetarne

10. Młyny rolowo-misowe -toczne

11. Młyny - prasy walcowe

12. Młyny udarowe: młotkowe, bijakowe, dezintegratory

13. Młyny wentylatorowe i odśrodkowe

14. Młyny strumieniowe

15. Młyny specjalne i eksperymentalne technologie mielenia

 

Zamówienia