Górnicze przenośniki zgrzebłowe

Teoria, badania i eksploatacja

Józef Suchoń

Gliwice 2012, s. 1- 259
ISBN  978-83-60708-69-9

cena: 80 zł 40 zł

Wydana w 2012 roku monografia „Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Budowa i zastosowanie” jest pierwszą z dwóch planowanych opracowań poświęconych problematyce przenośników zgrzebłowych stosowanych w górnictwie węglowym.

Przedstawiono w niej szczegółowo budowę ogólną oraz budowę elementów i zespołów różnych rodzajów przenośników górniczych produkowanych przez czołowe w tym zakresie firmy w świecie i w Polsce. Opisano cechy użytkowe poszczególnych rodzajów przenośników i ich konkretne rozwiązania konstrukcyjne, a także przedstawiono różnorodne przykłady wykorzystania przenośników we współpracy z maszynami i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie wyrobisk ścianowych, chodników przyścianowych itp. Niniejsza, czyli druga z zaplanowanych monografii dotyczy teorii, badań i eksploatacji przenośników zgrzebłowych. W tym zakresie podobnie jak w zakresie ich budowy obserwuje się stały postęp. Wyrazem tego postępu jest szereg wartościowych publikacji przedstawiających wyniki nowych prac teoretycznych i empirycznych. Są one cennym uzupełnieniem dotychczasowego stanu wiedzy w dziedzinie zjawisk związanych z pracą i użytkowaniem górniczych przenośników zgrzebłowych.

Prezentowane opracowanie przeznaczone jest głównie dla czytelnika posiadającego już pewną wiedzę z zakresu budowy i zastosowania przenośników zgrzebłowych stosowanych w górnictwie, czyli studentów (zwłaszcza dyplomantów z tego zakresu), pracowników wydziałów górniczych wyższych uczelni, pracowników instytutów naukowo-badawczych oraz konstruktorów przenośników zgrzebłowych. Mogą z niej korzystać także pracownicy dozoru kopalnianego.

Autor pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Dyrekcji ITG KOMAG i Redaktorom Technicznym tej Instytucji za udzieloną pomoc związaną z wydaniem książki.

Szczególne podziękowania należą się Recenzentom za wnikliwe uwagi, których uwzględnienie niewątpliwie było korzystne dla tej publikacji.

 

 

Józef Suchoń