Seria wydawnicza "Innowacyjne Techniki
i Technologie Mechanizacyjne"

W 2008 roku w Instytucie KOMAG zainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt „Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne”. Seria ta ma na celu prezentację prac badawczych lub grantów zrealizowanych w KOMAG-u i ma na celu prezentację istotnych nowatorskich technik projektowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

Wykaz pozycji

 


 

Redakcja naukowa: Krzysztof Tubielewicz, Krzysztof Turczyński

Monografia nr 6

Gliwice

część I i II

ISBN  978-83-60708-40-8

cena egz. 35,00 zł

 Monografia składa się z dwóch części: pierwsza w sposób ogólny wprowadza czytelnika w tematykę energetyki jądrowej oraz przedstawia ogólne zasady konstrukcji elektrowni jądrowych, jak również porusza kwestię materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wykonywania urządzeń i przewodów rurowych energobloków elektrowni jądrowych z reakcjami typu wodno-cieniowego (PWR) i wodno-wrzącego (BWR).

Wiesław Czader,  Józef Drewniak

Monografia nr 4

Gliwice 2009, 160 s.
ISBN  978-83-60708-17-0


Ważnym działaniem w kierunku racjonalizacji konstrukcji i produkcji napędów są rozwojowe prace projektowo-konstrukcyjne nad elementami zębatymi przekładni zębatych. Do tych prac zaliczyć można także niniejszą monografię poświęconą omówieniu dotychczasowego dorobku w dziedzinie projektowania elementów zębatych przekładni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wskazującą na nowe możliwości w działaniu projektowo-konstrukcyjnym przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego. 

Redakcja naukowa: Dariusz Prostański

Monografia nr 3

Gliwice 2008, 78 s.
ISBN 978-83-60708-27-9

cena egz. 35,00 zł

Monografia jest podsumowaniem realizacji projektu celowego nr 6 T12 2004C/06337 pt. System zewnętrznego zraszania kombajnu ścianowego zapewniający bezpieczną eksploatację w warunkach zagrożenia metanowego, oraz prac realizowanych w KOMAG-u związanych ze zraszaniem powietrzno-wodnym. Opracowanie obejmuje opis prac, które KOMAG podjął samodzielnie względnie z partnerami przemysłowymi. 

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk

Monografia nr 2

Gliwice 2008, 148 s.
ISBN 978-83-60708-22-4 

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono syntetycznie wyniki projektu, którego celem było ustalenie podstawowych zasad działania zintegrowanego systemu sterowania, opracowanie i przetestowanie algorytmów i procedur sterowania oraz oceny stanu technicznego podstawowych maszyn i urządzeń ścianowego systemu mechanizacyjnego, a także rozwój układów niezawodnej transmisji danych.