Projektowanie elementów zębatych przekładni kątowych. Teoria i przykłady zastosowania

Wiesław Czader, Józef Drewniak

Monografia nr 5
Gliwice 2009. s 1-92
ISBN 978-83-60708-32-3 

cena egz. 35,00 zł

Ważnym działaniem w kierunku racjonalizacji konstrukcji i produkcji napędów są rozwojowe prace projektowo-konstrukcyjne nad elementami zębatymi przekładni zębatych.

Do tych prac zaliczyć można także niniejsze opracowanie poświęcone omówieniu dotychczasowego dorobku w dziedzinie projektowania elementów zębatych przekładni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wskazujące na nowe możliwości w działaniu projektowo-konstrukcyjnym przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego. Omówiono dokładnie proces obliczeń projektujących par kół zębatych walcowych o uzębieniu i zazębieniu zewnętrznym oraz wewnętrznym. Proces ten został opracowany w oparciu o najnowszą literaturę oraz wymagania normy PN-ISO 6336-1,2,3:2000 wraz z normami zharmonizowanymi, w sposób algorytmiczny nadający się do komputerowego wspomagania projektowania. Cały proces obliczeń projektujących, opisany w rozdziałach od drugiego do szóstego, przedstawiono w sposób algorytmiczny, czyli uporządkowany. Dzięki temu uporządkowaniu zamieszczone wzory nadają się do bezpośredniego wykorzystania, tj. do przeprowadzenia przykładowych obliczeń analitycznych oraz do opracowania pakietu programów inżynierskich komputerowo wspomagających projektowanie (Computer Aided Design - CAD) elementów zębatych. Metodyka ta, oraz opracowany na jej podstawie pakiet programów inżynierskich, umożliwiają konstruktorowi dobranie optymalnej pary kół walcowych o zazębieniu zewnętrznym i wewnętrznym ze względu na obciążenia ekstremalne i stosowane materiały. Niniejsza monografia może służyć pomocą, zarówno studentom, jak i doświadczonym projektantom w projektowaniu przekładni zębatych.


Design of external and internal cylindrical gears according. Theory and examples of usage

Development works of gears design are important activity in direction of design and manufacture of rationalization of driving gears. To these works it is possible to include the present monograph, because it is dedicated to discussion on previous output in sphere of gears design and shows new potentiality in gears design aided by computer too. Process of designing calculation of pairs of gear wheels with external and internal tooting is precisely presented in the second to sixth chapters. This process remains to be done with support on the latest literature and international requirements. Analyzed process consists of third stages, i.e. preliminary design (second chapter), selection of geometrical parameters (third, fourth and fifth chapters) and checking of strength of gear teeth (sixth chapter). Basic parameters obtained in preliminary stage allow to calculation of remaining geometrical parameters with settlement of conditions proper mating and designation of quality class of designed gear pair. Geometrical parameters of gear wheels calculated in the second stage must be verified in the next stage appropriated to checking of load capacity of gears. Calculated in this stage safety factors testify to proper choice of geometrical parameters (the sixth chapter). The load capacity and safety factors were checked according to C method of PN-ISO 6336 norm. Process of designing calculation is presented in algorithmic manner, that is wellordered. Thanks to this arrangement presented formulas have the necessary capacity for direct utilization, i.e. for effect exemplary analytical calculations (seventh chapters) and for elaborate CAE programs to gear elements design (eighth chapters).