Recenzenci 2016

W 2016 roku artykuły w kwartalniku „Maszyny Górnicze” recenzowali:


1. dr inż. Alfred Carbogno - Politechnika Śląska

2. dr hab. inż. Piotr Cheluszka, prof. nzw. w Pol. Śląskiej  - Politechnika Śląska

3. dr hab. inż. Jan Drenda prof. nzw. Pol. Śl.  -  Politechnika Śląska

4. dr inż. Andrzej Drwięga  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

5. dr inż. Marek Dudek  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

6. dr inż. Andrzej Figiel  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

7. dr inż. Marek Jedziniak  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

8. prof. dr hab. inż. Józef Jonak  - Politechnika Lubelska

9. dr. inż. Krzysztof Kaczmarczyk  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

10. dr. inż. Marek Kalita  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

11. dr hab. inż. Henryk Kleta prof. nzw. w Pol. Śląskiej  - Politechnika Śląska

12. dr inż. Jan Kania - Politechnika Śląska

13. dr inż. Antoni Kozieł  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

14. prof. dr hab. inż. Adam Klich  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

15. prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

16. dr inż Józef Markowicz  - Politechnika Śląska

17. dr inż. Andrzej Niedworok  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

18. dr. inż. Łukasz Orzech  -  Instytut Techniki Górniczej KOMAG

19. dr inż. Mariusz Osoba  -  Politechnika Śląska

20. dr hab.inż. Joachim Pielot prof.nzw. w Pol.Śl. - Politechnika Śląska

21. dr inż. Arkadiusz Pawlikowski  -  Politechnika Śląska

22. prof. dr inż. Włodzimierz Sikora

23. dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. nzw. w Pol. Śl.  - Politechnika Śląska

24. dr inż. Marek Szyguła  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

25. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder  - Politechnika Śląska

26. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof nadzw. Instytutu EMAG  - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

27. dr inż. Jarosław Tokarczyk  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

28. dr inż. Marcel Żołnierz  - Politechnika Śląska

 

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych.

Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.