Publikacje


Dyrektorem Wydawnictwa jest  Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Dla wsparcia  zadań statutowych Instytutu KOMAG w zakresie działalności wydawniczej została powołana Rada Programowa, w skład której wchodzi przewodniczący rady, 14 członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej.

Rada Programowa Wydawnictwa KOMAG:

Przewodniczący Rady Programowej:

prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza

Członkowie Rady:

prof. dr hab. inż. Marian Dolipski - Politechnika Śląska

prof. dr. inż. Carsten Drebenstedt - Uniwersytet Techniczny we Freibergu (Niemcy)

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - Główny Instytut Górnictwa

prof. dr inż. Horst Gondek -  Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Republika Czeska)

prof. dr Joel M. Haight - Uniwersytet Techniczny w Pittsburghu (USA)

prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk - Politechnika Śląska

prof. inż. Daniela Marasova  - Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Republika Słowacka)

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek  - Główny Instytut Górnictwa

prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. mDr H.C. Eugeniusz Świtoński - Politechnika Śląska

dr hab. inż. Stanisław Trenczek - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

prof. dr hab. inż. Marian Turek - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - Akademia Górniczo-Hutnicza

Sekretarz Rady:

mgr inż. Romana Zając - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

 

Wydawca i kontakt


INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy

ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice

Sekretarz Redakcji - telefon 32 2374 177, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W 2018 roku artykuły w kwartalniku „Maszyny Górnicze” recenzowali:

Lista recenzentów wymagana wytycznymi MNiSW, zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011:

1. dr inż. Daniel Adamecki - Politechnika Śląska

2. prof. dr hab. inż. Michał Bodzek - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze

3. dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. P Śl - Politechnika Śląska

4. dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK - Politechnika Krakowska

5. dr inż. Andrzej Drwięga - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

6. dr hab. inż. Sławomir Duda - Politechnika Śląska

7. dr hab. inż. Tomasz Dzitkowski - Politechnika Śląska

8. dr inż. hab. Andrzej Dymarek - Politechnika Śląska

9. dr inż. Andrzej Figiel - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

10. dr inż. Wojciech Grzegorek - Politechnika Śląska

11. dr inż. Przemysław Grzesica - Politechnika Śląska

12. dr inż. Jarosław Joostberens - Politechnika Śląska

13. prof. dr hab. inż. Adam Klich - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

14. dr inż. Antoni Kozieł - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

15. prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

16. dr inż. Józef Markowicz - Politechnika Śląska

17. dr inż. Andrzej Niedworok - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

18. dr inż. Łukasz Orzech - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

19. dr inż. Arkadiusz Pawlikowski - Politechnika Śląska

20. prof. dr hab. inż. Marek Sitarz - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

21. dr hab. inż. Tomasz Suponik - Politechnika Śląska

22. dr inż. Edward Pieczora - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

23. dr inż. Dariusz Prostański - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

24. dr inż. Zbigniew Szkudlarek - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

25. dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

26. dr inż. Marek Szyguła - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

27. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska

28. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof nadzw. Instytutu EMAG - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

29. dr hab. inż. Jacek Wiśniewski, prof. PWr, - Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

30. dr inż. Jarosław Tokarczyk - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

31. dr inż. Marcel Żołnierz - Politechnika Śląska

 

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych.

Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.

Wydawnictwo

Open Access – otwarty dostęp - oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego użytkownika sieci do cyfrowych form  zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

Polityka Open Access przyjęta przez kwartalnik naukowo-techniczny Maszyny Górnicze opiera się na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Ma na celu umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badan przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

Dlatego też, Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w czasopiśmie Maszyny Górnicze są zobowiązani do nieodpłatnego przeniesienia na wydawcę (Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach) praw do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczania w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma lub udzielenia wydawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie i rozporządzanie opracowanymi utworami z zachowaniem praw majątkowych przez autora.

Publikowane treści w kwartalniku Maszyny Górnicze będą zamieszczane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC).

Przyznanie wydawcy tych praw gwarantuje wyeliminowanie opóźnień w upowszechnianiu wyników badań, zaś Autorzy stają się szerzej rozpoznawalni. Wersje elektroniczne publikowanych artykułów są bowiem zamieszczanie nie później niż z chwilą ich formalnej publikacji.

 

Dyrektorem Wydawnictwa jest  Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Dla wsparcia  zadań statutowych KOMAGU w zakresie działalności wydawniczej została powołana Rada Programowa, w skład której wchodzi przewodniczący rady, 14 członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej.

Rada Programowa Wydawnictwa KOMAG

Przewodniczący Rady Programowej:

prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza

Członkowie Rady:

prof. dr hab. inż. Marian Dolipski - Politechnika Śląska

prof. dr. inż. Carsten Drebenstedt - Uniwersytet Techniczny w Freibergu (Niemcy)

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - Główny Instytut Górnictwa

prof. dr inż. Horst Gondek -  Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Republika Czeska)

prof. dr Joel M. Haight - Uniwersytet Techniczny w Pitsburgu (USA)

prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk - Politechnika Śląska

prof. inż. Daniela Marasova  - Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Republika Słowacka)

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek  - Główny Instytut Górnictwa

prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. mDr H.C. Eugeniusz Świtoński - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

prof. dr hab. inż. Marian Turek - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - Akademia Górniczo-Hutnicza

Sekretarz Rady:

mgr inż. Romana Zając Instytut Techniki Górniczej KOMAG

 

Wydawca i kontakt


INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy

ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice

Sekretarz Redakcji - telefon 32 2374 177, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. BADANIA. PROJEKTOWANIE. KONSTRUOWANIE. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE

2. MASZYNY DO DRĄŻENIA CHODNIKÓW

Kombajny chodnikowe; kombajnowe kompleksy chodnikowe.

3. OBUDOWA CHODNIKOWA

Obudowa: stalowa; siatkowa; kotwiowa; skrzyżowań; tymczasowa; stojaki indywidualne; obudowa zmechanizowana; kotwiarki; urządzenia do stawiania obudowy.

4. MASZYNY ŁADUJĄCE

Ładowarki chwytakowe; czerpakowe - bocznie wysypujące; do pobierki spągu i zasięrzutne; ładowarki łapowe; zgarniakowe.

5. MASZYNY URABIAJĄCE

Kombajny; strugi; piły do węgla; młotki; wrębiarki.

6. URABIANIE. SPOSOBY URABIANIA. NARZĘDZIA URABIAJĄCE

Urabialność węgli i skał; urabianie: z zawałem; z podsadzką; strzelaniem; wtłaczanie wody; hydrourabianie; noże; koronki; raczki; gryzy.

7. OBUDOWA ŚCIANOWA

Obudowa ścianowa zmechanizowana: kasztowa; osłonowa; podporowo-osłonowa; ramowa; wisząca; do ścian podsadzkowych; do spągu piaskowego; obudowa indywidualna.

8. ZMECHANIZOWANE KOMPLEKSY ŚCIANOWE. WYBIERANIE ŚCIANOWE

Kompleksy do pokładów grubych, średnich i cienkich oraz stromych. Kompleksy ścianowe kombajnowe; strugowe.

9. MASZYNY DO EKSPLOATACJI FILAROWEJ I KOMOROWEJ

10. MASZYNY I URZĄDZENIA DO ODSTAWY UROBKU Z PRZODKÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zgarniaki; przenośniki: zgrzebłowe; taśmowe; podawarki; taśmociągi; inne przenośniki; urządzenia kruszące; przesypy; punkty załadowcze; zbiorniki wyrównawcze; popychaki; urządzenia za- i wyładowcze; urządzenia dodatkowe do przystosowywania przenośników taśmowych do jazdy ludzi.

11. TRANSPORT KOŁOWY

Wozy kopalniane szynowe - uniwersalne i specjalne; lokomotywy; trakcja elektryczna; wozy samojezdne; kolejki łańcuchowe; zapory torowe; hamulce torowe.

12. TRANSPORT HYDRAULICZNY I PNEUMATYCZNY

Strumienice; iniektory; urządzenia zadające i odbiorcze; rurociągi.

13. TRANSPORT KOPALNIANY POMOCNICZY

Koleje podziemne - podwieszone i spągowe; kołowroty; linociągi; palety; kontenery; wózki specjalne.

14. MASZYNY I URZĄDZENIA DO PODSADZKI

Materiały podsadzkowe; podsadzka: hydrauliczna, sucha, pneumatyczna - miotana; rurociągi podsadzkowe; transport materiału podsadzkowego; podsadzarki; tamy podsadzkowe.

15. MASZYNY I URZĄDZENIA POMOCNICZE ORAZ DO ROBÓT POMOCNICZYCH

Młotki; piły ręczne; przecinaki; zakrętaki; przesuwniki; kliny; popychaki; ciągarki rabunkowe; wciągniki; podciągniki; kołowroty bezpieczeństwa; urządzenia mocujące maszyny lub urządzenia; stojaki; rozpory; maszyny do montażu i demontażu; dźwigi przejezdne.

16. MASZYNY I URZĄDZENIA DO WIERCENIA

Wiertarki; wiertnice; wozy wiertnicze; słupy rozporowe; wysięgniki; manipulatory; pompy wiertnicze.

17. MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZEWIETRZANIA

Przewietrzanie i klimatyzacja kopalń; wentylatory; rewersja wentylacji; lutnie; lutniociągi; dmuchawy; urządzenia chłodnicze.

18. ODWADNIANIE KOPALŃ

Pompy: do głównego odwadniania; przodkowe; do cieczy silnie zanieczyszczonych; zespoły pompowe.

19. TRANSPORT PIONOWY

Maszyny wyciągowe; urządzenia wyciągowe; naczynia wydobywcze; liny wyciągowe; zawiesia; koła linowe; wieże szybowe; urządzenia nadszybi i podszybi - dozowniki, wagi; urządzenia do głębienia szybów.

20. PRZERÓBKA MECHANICZNA

Kruszarki; młyny; przesiewacze; flotowniki; odpylacze; osadzarki; stoły koncentracyjne; stoły przebiercze; suszarki; wialniki; wirówki; wzbogacalniki bębnowe; hydrocyklonowe; strumieniowe; z cieczą ciężką.

21. HYDRAULIKA I PNEUMATYKA

Pompy hydrauliczne; silniki hydrauliczne; siłowniki hydrauliczne; złącza; rozdzielacze; akumulatory hydrauliczne; dławiki; zawory; uszczelnienia; oleje hydrauliczne; emulsje; napędy pneumatyczne; sprężarki; silniki pneumatyczne; odwadniacze; odoliwiacze; filtry; rozdzielacze; zawory; armatura; uszczelnienia.

22. OCHRONA ŚRODOWISKA. WYKORZYSTANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW. REKULTYWACJA TERENU

23. NAPĘDY SPALINOWE MASZYN GÓRNICZYCH

24. PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

Części maszyn; elementy napędów; sterowanie; kontrola wytrzymałości; materiały konstrukcyjne; zużycie materiałów; zużycie energii.

25. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GÓRNICTWIE. ERGONOMIA

BHP; wypadkowość; ochrona przed hałasem i wibracją; ochraniacze, odzież ochronna; oświetlenie maszyn; zwalczanie zapylenia; zagrożenia pożarowe pochodzące od maszyn górniczych.

26. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ MASZYN I URZĄDZEŃ

Teoria niezawodności; systemy niezawodnościowe; programowanie czasu bezawaryjnej pracy i czasu napraw; atestacja; badania trwałości; dopuszczenie do eksploatacji; procesy starzenia się; smarowanie; tarcie; zużycie. Diagnostyka techniczna.

27. NAPĘDY ELEKTRYCZNE. AUTOMATYKA. MECHATRONIKA. APARATURA POMIAROWA I KONTROLNA. WYPOSAŻENIE PRZECIWWYBUCHOWE. ROBOTYZACJA. ŁĄCZNOŚĆ. ŹRÓDŁA ENERGII

28. TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWIE MASZYN GÓRNICZYCH

29. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNE

30. MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE

Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych; konferencji; zjazdów; targów i wystaw; ogólne opisy maszyn i urządzeń.

31. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA

Opisy zakładów; postęp techniczny, ekonomiczny, organizacyjny; wybieranie bezzałogowe; wydajność kopalń; informacja naukowo-techniczna; prognozowanie; patenty; racjonalizacja; wynalazczość; know-how; licencje; praca i płaca; finanse; kadry.

32. JAKOŚĆ. CERTYFIKACJA, AKREDYTACJA, NORMALIZACJA

Matematyka; fizyka; chemia; nauki związane z górnictwem; projektowanie i konstruowanie; historia mechanizacji górnictwa; badania; przetwarzanie danych; optymalizacja.

 

 

Dla zainteresowanych osób sekcja informacji naukowo-technicznej może opracować dedykowane zestawienia bibliograficzne.

Szczegóły na stronie Informacja naukowo-techniczna

 

 

 

 

Monografia 56

Kamil Szewerda, Jerzy Świder, Krzysztof Herbuś

Wirtualne prototypowanie w identyfikacji stanów pracy przenośników zgrzebłowych i dobrze algorytmów ich sterowania

Monografia 55

Sławomir Bartoszek, Gabriel Kost

Metoda pozycjonowania kombajnu chodnikowego w wyrobisku korytarzowym

Monografia 54

Łukasz Orzech

Akustyczna metoda badania pojedynczych wyładowań elektrostatycznych

Monografia 53

Sebastian Jendrysik, Gabriel Kost

Metoda sterowania przenośnikiem kubełkowym w osadzarkowym węźle wzbogacania

Monografia nr 52

Jarosław Tokarczyk

Metodyka identyfikacji wybranych zagrożeń mechanicznych w pomocniczym transporcie podziemnych zakładów górniczych

Monografia nr 51

Dariusz Prostański

Zraszanie powietrzno-wodne jako metoda ograniczenia zagrożenia zapłonem metanu i wybuchem pyłu węglowego oraz redukcji zapylenia powietrza

Monografia nr 50

Rafał Konsek, Arkadiusz Mężyk

Metodyka doboru punktu pracy silnika w napędzie hybrydowym z wykorzystaniem modeli symulacyjnych

Monografia nr 49

Aneta Augustyn

Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania przemysłowe

Monografia nr 48

Andrzej Baier, Andrzej Niedworok

Predykcja sprzężenia ciernego koła z szyną w regulacji układów hamulcowych pojazdów szynowych

Monografia nr 47

Dominik Bałaga, Marek Jaszczuk

Wpływ parametrów strumienia zraszającego na redukcję zapylenia generowanego przez kombajn ścianowy

Monografia nr 46

Krzysztof Kaczmarczyk, Marek Brzeżański

Problemy ekologiczne silników spalinowych eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych węgla kamiennego

Monografia nr 45

Marek Jedziniak, Jan Hehlmann

Badania procesu mokrego odpylania powietrza z kopalnianego wyrobiska chodnikowego za pomocą odpylacza dyspersyjnego

Monografia nr 44

Aneta Augustyn

Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania laboratoryjne i teoretyczne

Monografia nr 43

Jerzy Świder, Mariusz Woszczyński

Zastosowanie układu rekuperacji energii w silniku spalinowym maszyny górniczej

Monografia nr 42

Marek Pierchała

Badania pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych obiektów energetycznych

Monografia nr 41

Łukasz Jaszczyk

Narzędzia informatyczne wspomagające kształtowanie kompetencji pracowników transportu podziemnego w zakładach górniczych

Monografia nr 40

Beata Grynkiewicz-Bylina

Identyfikacja i ocena wybranych zagrożeń występujących w środowisku życia dzieci

Monografia nr 39

Piotr Dobrzaniecki, Arkadiusz Męzyk

Kształtowanie cech eksploatacyjnych górniczych pojazdów szynowych

Monografia nr 38

Józef Jonak, Joanna Rogala-Rojek

System doradczy wspomagający operatora kombajnu chodnikowego

Monografia nr 37

Antoni Kalukiewicz, Piotr Rojek

Zastosowanie aerozolu powietrzno-wodnego dla redukcji zapylenia powietrza kopalnianego

Monografia nr 36

Bożena Rakwic

Modelowanie hydrochemiczne jako element oceny przydatności odpadów górnictwa podziemnego w budownictwie drogowym

Monografia nr 35

Jerzy Świder, Dariusz Jasiulek

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w układzie sterowania kombajnu chodnikowego

Monografia nr 34

Monika Gawlik-Jędrysiak, Andrzej Gamian

SEPSA – Patogeneza choroby i metody leczenia

Monografia nr 33

Stanisław Cierpisz, Daniel Kowol

Wpływ zmian parametrów nadawy na efekty działania przepływowego układu sterowania odbiorem produktów osadzarki

Monografia nr 32

Joachim Kozioł, Piotr Matusiak

Energetyczne i ekologiczne efekty spalania węgla kamiennego z odpadami gumowymi

Monografia nr 31

Stanisław Wolny, Marek Kalita

Badania wytrzymałościowe konstrukcji wysięgnika teleskopowego ładowarki górniczej

Monografia nr 30

Dagmara Tejszerska, Krzysztof Turewicz

Obliczenia wytrzymałościowe linopędni maszyn wyciągowych z uwzględnieniem wybranych obciążeń dynamicznych

Monografia nr 29

Teodor Winkler, Magdalena Rozmus

Łańcuch logistyczny w naprawach serwisowych wybranej grupy maszyn

Monografia nr 28

Stanisław Szweda, Krzysztof Mazurek

Wpływ parametrów akumulatora gazowego na wielkości charakteryzujące zmianę ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego

Monografia nr 27

Eugeniusz Świtoński, Wojciech Chuchnowski

Optymalizacja cech konstrukcyjnych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności

Monografia nr 26

Krzysztof Tubielewicz, Krzysztof Turczyński

Formowanie połączeń blach prasowaniem na zimno

Monografia nr 25

Teodor Winkler, Dariusz Michalak

Badania technologiczności maszyn górniczych w aspekcie ich montażu

Monografia nr 24

Wiesław Czader, Józef Drewniak

Projektowanie typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych

Monografia nr 23

Teodor Winkler, Jarosław Tokarczyk

Tworzenie wirtualnych prototypów maszyn górniczych

Monografia nr 22

Jerzy Sablik, Marek Lenartowicz

Energetyczne właściwości powierzchniowe ziaren w produktach przemysłowej flotacji węgla

Monografia nr 21

Aleksander Lutyński, Stefan Gąsior

Identyfikacja wpływu eksploatacji taśmy z rdzeniem tkaninowym na zmianę jej udarowego modułu sprężystości

Monografia nr 20

Praca pod redakcją Jerzego Tomaszewskiego i Józefa Drewniaka

Zacieranie przekładni zębatych

Monografia nr 18

Aleksander Lutyński, Mariusz Osoba

Wpływ charakterystyki pulsacji wody w wodnych osadzarkach pulsacyjnych na proces pozyskiwania wybranych produktów mineralnych

Monografia nr 17

Marek Jaszczuk, Jan Kania

Warunki skutecznego i efektywnego wybierania pokładów węgla systemem ścianowym

Monografia nr 16

Antoni Kalukiewicz, Krzysztof Nieśpiałowski

Wpływ energii uderzenia mechanizmu udaru na prędkość wiercenia hydrauliczną wiertarką obrotowo-udarową

Monografia nr 15

Józef Jonak, Zbigniew Szkudlarek

Urabianie skał eksperymentalną głowicą frezująco-odłupującą

Monografia nr 14

Wiesław Firczyk

Analiza rozpływu prądów i mocy wyższych harmonicznych w sieciach z odbiornikami nieliniowymi

Monografia nr 13

Antoni Skoć, Andrzej Drwięga

Badanie charakterystyk dynamicznych sprzęgła wielopłytkowego zintegrowanego z przekładnią zębatą obiegową napędu przenośników górniczych

Monografia nr 12

Jerzy Sobala, Beata Grynkiewicz-Bylina

Ocena ryzyka zawodowego związanego zapylaniem w odkrywkowych zakładach górnictwa skalnego

Monografia nr 11

Alfred Biliński

Metody doboru obudowy ścianowych wyrobisk wybierkowych i chodnikowych do warunków pola eksploatacji

Monografia nr 10

Zdzisław Kłeczek, Alfons Radomski, Dagmara Zeljaś

Podziemne składowanie

Monografia nr 9

Zdzisław Kłeczek, Alfons Radomski, Dagmara Zeljaś

Podziemne magazynowanie

Monografia nr 8

Helmann J., Pietrasik E.

Ekologiczne paliwa formowane Wybrane aspekty inżynierii produktu

Monografia nr 7

Tytko A., Figiel A.

Ocena zgodności maszyn i urządzeń górniczych

Monografia nr 6

Stoiński K., Madejczyk W.

Stojaki dwuteleskopowe z wierconymi płaszczami cylindrów

Monografia nr 5

Szuścik W., Bomersbach G.

Symulacja obciążeń dynamicznych w stojakach hydraulicznych

Monografia nr 4

Kalukiewicz A., Kwieciński D

Ratownicza obudowa hydrauliczna wykonana ze stopów lekkich

Monografia nr 3

Kalukiewicz A., Szyguła M

Zmechanizowana obudowa skrzyżowania wyrobiska ścianowego z chodnikiem

Monografia nr 2

Dudek M., Świtoński E., Winkler T., Prostański D., Wyrobek E., Tokarczyk J., Bojara S.

Komputerowo wspomagane metody projektowania samojezdnych maszyn chodnikowych

Monografia nr 1

Prostański D., Jonak J.

Sieci neuronowe w badaniach procesu urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi

Monografia nr 20

Leszek Grabka, Jacek Spałek, Stanisław Szweda

Identyfikacja trwałości węzłów uszczelniających z regenerowanymi wałami przekładni napędowych maszyn górniczy

Monografia nr 19

Zdzisław Kłeczek

Tąpania w kopalniach węgla kamiennego oraz w kopalniach rud miedzi w Polsce

Monografia nr 18

Aleksander Lutyński

Zwalczanie zagrożeń wywoływanych przez metan, pył i hałas w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego

Monografia nr 17

Praca zbiorowa pod redakcją Teodora Winklera

Metody i narzędzia wspomagania komputerowego prac inżynierskich w cyklu życia maszyn górniczych. Wybrane zagadnienia

Monografia nr 15

Marek Dudek, Jarosław Tokarczyk, Teodor Winkler

Shaping the safe work conditions in underground

Monografia nr 14

Danuta Domańska

Badania nad oceną bezpieczeństwa betonowych i żelbetowych obudów wielkogabarytowych wyrobisk podziemnych z zastosowaniem obliczeń analitycznych i numerycznych

Monografia nr 13

Jolanta Biegańska

Technologia, bezpieczeństwo wytwarzania i stosowania materiałów wybuchowych w górnictwie w aspekcie oddziaływania na środowisko

Monografia nr 12

Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś

Naukowe podstawy i praktyczne zasady budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych

Monografia nr 11

Romana Zając

System zarządzania w laboratoriach badawczych. Podstawowe wymagania

Monografia nr 10

Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak

Methods and tools supporting maintenance of mining machines

Monografia nr 9

Bogdan Gicala

Modelowanie numeryczne przepływów wielofazowych z faza dyspersyjną – Podstawy teoretyczne i zastosowanie

Monografia nr 8

Danuta Domańska

Uwagi o projektowaniu wlotów szybowych z wykorzystaniem technik komputerowych

Monografia nr 7

Publikacja powstała na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

egz. bezpłatny

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk, Antoni Kozieł

Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020

Monografia nr 6 (część I i II)

Redakcja naukowa: Krzysztof Tubielewicz i Krzysztof Turczyński

Własności i wytrzymałość eksploatacyjna materiałów u urządzeń dla energetyki jądrowej

Monografia nr 5

Wiesław Czader oraz Józef Drewniak

Projektowanie elementów zębatych przekładni kątowych. Teoria i przykłady zastosowania

Monografia nr 4

Wiesław Czader oraz Józef Drewniak

Projektowanie typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych. Teoria i przykłady zastosowania

Monografia nr 3

Redakcja naukowa: Dariusz Prostański

System powietrzno-wodnego zraszania zewnętrznego kombajnu ścianowego

Monografia nr 2

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk

System zintegrowanego sterowania układem technologicznym ściana wydobywcza – punkt załadowczy

Monografia nr 1

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk, Antoni Kozieł

Scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawowych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego

Współczesne maszyny do rozdrabniania - Kruszarki i młyny

Jan Sidor, Adam Klich

 

Czynniki wpływające na postać konstrukcyjną i parametry techniczne sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej
Część 1 Czynniki naturalne, techniczne i konstrukcyjne

Stanisław SZWEDA, Marek SZYGUŁA, Krzysztof MAZUREK

 

Górnicze przenośniki zgrzebłowe - Teoria, badania i eksploatacja

Józef SUCHOŃ

 

Górnicze przenośniki zgrzebłowe - Budowa i zastosowanie

Józef SUCHOŃ

 

Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych

Krzysztof Kotwica, Adam Klich

 

 

 

Współczesne maszyny do rozdrabniania - Kruszarki i młyny

Jan Sidor, Adam Klich

Współczesne maszyny do rozdrabniania - Kruszarki i młyny

Jan Sidor, Adam Klich

 

Czynniki wpływające na postać konstrukcyjną i parametry techniczne sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej
Część 1 Czynniki naturalne, techniczne i konstrukcyjne

Stanisław SZWEDA, Marek SZYGUŁA, Krzysztof MAZUREK

 

Górnicze przenośniki zgrzebłowe - Teoria, badania i eksploatacja

Józef SUCHOŃ

 

Górnicze przenośniki zgrzebłowe - Budowa i zastosowanie

Józef SUCHOŃ

 

Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych

Krzysztof Kotwica, Adam Klich

 

 

Od ponad 50 lat Instytut Techniki Górniczej KOMAG prowadzi działalność publikacyjną, wydawniczą oraz informacyjną, prezentując prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie mechanizacji górnictwa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, ergonomii pracy oraz certyfikacji i normalizacji.


Instytut w swojej bogatej ofercie posiada szereg publikacji, m.in.:

 

 

Ekologiczne paliwa formowane  Wybrane aspekty inżynierii produktu

Helmann J., Pietrasik E.

Gliwice 2005 s. 1‑135, il., bibliogr.

Energetyka. Paliwo. Węgiel kamienny. Źródło odnawialne. Biomasa. Brykietowanie. Proces technologiczny. Suszenie. Suszarka. Badanie laboratoryjne. Stanowisko badawcze. Spalanie. Odpady. Utylizacja. Ochrona środowiska. KOMAG. 

 

W pracy przedstawiono oryginalne podejście i metodykę opracowania surogatów paliwowych spełniających kryteria paliwa ekologicznego. Omawiane są zagrożenia ekologiczne wynikające ze stosowania gorszych, jednorodnych gatunków paliw. Następnie przedstawiono możliwości formowania paliw kompozytowych z udziałem zasobów lokalnych, przy czym zwrócono uwagę na metodyczny dobór komponentów z uwzględnieniem ich kinetyki spalania, wielkości emisji oraz walorów użytkowych. Przedstawiono także metodę wytwarzania formowanego paliwa, która może być zastosowana w wytwórni dowolnej wielkości, co jest istotne z punktu widzenia ich dyslokacji w różnych rejonach kraju. Omówiono metody badań wytrzymałości paliw formowanych, sposoby ich suszenia i obliczenia suszarki. Przedstawiono walory zaproponowanego paliwa, obszar jego aplikacji oraz metodę poszerzenia receptur o materiały bioodtwarzalne i komponenty odpadowe, szczególnie w odniesieniu do zorganizowanych spalarni odpadów komunalnych i przemysłowych. Monografia stanowi interdyscyplinarną ‑ komplementarną tematykę tworzącą zapis inżynierii produktu, umożliwiający projektowanie produkcji i aplikacji ekologicznego surogatu paliwowego. Autorzy wyrażają nadzieję, że książka ta będzie stanowić inspirujący wkład w dzieło naprawy naturalnego środowiska.   Ze streszczenia autorskiego. 

 

 

Ocena zgodności maszyn i urządzeń górniczych

Tytko A., Figiel A.

Gliwice 2004 s. 1‑135,

Jakość. Zarządzanie. Wyrób. Maszyny, urządzenia i sprzęt górniczy. Normalizacja. Dyrektywa. UE. Ocena zgodności. Certyfikacja. Notyfikacja. Dokumentacja techniczna. BHP. Wypadkowość. 

 

Monografia prezentuje podejście do oceny zgodności maszyn i urządzeń górniczych w nowej sytuacji prawnej, jaka ma miejsce od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Omówiono w niej systemy: dopuszczeń, oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia oraz certyfikacji dobrowolnej. Adresatem monografii są producenci i użytkownicy maszyn górniczych pragnący wprowadzić je do obrotu handlowego na polskim rynku. Prawo europejskie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa maszyn (w tym górniczych) zostało przeniesione do krajowego systemu prawnego. W odniesieniu do pewnych rodzajów maszyn górniczych, istotnych ze względu na ochronę zdrowia i życia osób i jednocześnie wyłączonych z postanowień dyrektyw nowego podejścia został utrzymany system dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, wypracowany w toku wieloletnich doświadczeń i zapewniający użytkowanie maszyn górniczych o akceptowanym poziomie ryzyka. Jednym z elementów monografii jest przedstawienie wyników analizy wypadkowości w górnictwie krajowym. W oparciu o nią zidentyfikowano rodzaje maszyn, których stosowanie wiąże się z największym ryzykiem utraty życia lub zdrowia i na ich przykładzie przedstawiono zmianę podejścia do oceny zgodności w wyniku przyjęcia regulacji określonych w dyrektywach nowego i globalnego podejścia. Monografia zawiera również szczegółową propozycję procedury oceny zgodności maszyn górniczych.   Ze wstępu. 

 

 

Stojaki dwuteleskopowe z wierconymi płaszczami cylindrów

Stoiński K., Madejczyk W.

Gliwice 2004 s. 1‑131,

Obudowa zmechanizowana ścianowa (Glinik‑08/22‑Oz; Glinik‑066/16‑Oz). Podpora hydrauliczna. Podpora dwuteleskopowa. Cylinder hydrauliczny. Otwór (konstrukcyjny). Zawór spustowy. Badanie stanowiskowe (metoda kafarowa i wybuchowa). MW. Parametr. Wytrzymałość. Sztywność. Obliczanie. MES. Model matematyczny. KOMAG. P.Śl. 

 

Zaprezentowano sposób przystosowania stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych z wierconymi wzdłużnie kanałami do przejmowania dodatkowego obciążenia wynikającego z dynamicznego oddziaływania górotworu na sekcje ścianowej obudowy zmechanizowanej. Przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych oraz badań stanowiskowych stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik‑08/22‑Oz przy obciążeniach dynamicznych uzyskanych metodą kafarową i wybuchową. Przeprowadzone badania stanowiskowe pozwoliły na ustalenie przebiegu obciążenia wewnętrznego stojaka wywołanego udarem masy względnie materiałami wybuchowymi.   Ze streszczenia autorskiego. 

 

 

Symulacja obciążeń dynamicznych w stojakach hydraulicznych

Szuścik W., Bomersbach G.

Gliwice 2004 s. 1‑77

Badanie laboratoryjne. Stanowisko badawcze. (Generator dynamiczny). MW. Obciążenie dynamiczne. Tąpanie. Obudowa zmechanizowana ścianowa (FAZOS 12/28‑Oz; FAZOS 15/31‑Oz). Podpora hydrauliczna. Pomiar. Badanie przemysłowe. Laboratorium. KOMAG. 

 

W niniejszej pracy autorzy próbowali rozwiązać zagadnienie badań dopuszczających stojaki hydrauliczne zmechanizowanych obudów ścianowych do pracy w warunkach zagrożonych tąpaniami. Aby uzyskać parametry rzeczywistego dynamicznego obciążenia oddziaływującego na stojak w podziemiach kopalń i symulować te warunki, na stanowiskach badawczych przeprowadzono kwerendę wśród materiału badawczego opisującego zjawiska dynamiczne w podziemiach kopalń oraz teorie dotyczące dynamicznych zjawisk w górotworze. Na podstawie przeprowadzonej analizy przyjęto do dalszych rozważań wyniki badań przeprowadzonych w latach 1990‑1995, w kopalniach KWK "Zabrze‑Bielszowice", KWK "Śląsk", KWK "Wujek" i KWK "Porąbka‑Klimontów", na obudowach FAZOS 12/28‑Oz i FAZOS 15/31‑Oz. W wyniku tych prac powstała tabela obciążeń dynamicznych, która stanowiła kryterium odniesienia dla prowadzonych prób na stanowiskach badawczych. Podstawowym celem było przeprowadzenie dowodu, iż istnieje możliwość generowania obciążeń dynamicznych zbliżonych do występujących w podziemiach kopalń. Aby to uzyskać autorzy przeprowadzili 294 obciążenia dynamiczne na trzech stojakach w różnych ustawieniach przy zmieniającym się ciśnieniu wstępnym. Określono zasady poprawnego prowadzenia badań dynamicznych z użyciem generatora obciążeń wykorzystującego energię spalania materiału miotającego, w wyniku czego opracowano kryteria oceny stojaków hydraulicznych po badaniach.   Ze streszczenia autorskiego. 

 

 
 

Ratownicza obudowa hydrauliczna wykonana ze stopów lekkich

Kalukiewicz A., Kwieciński D.

Gliwice 2004 s. 1‑147

Obudowa indywidualna. Podpora hydrauliczna. Siłownik hydrauliczny. Materiał konstrukcyjny. Stop lekki. Aluminium. Wytrzymałość. Naprężenie. Obliczanie. Modelowanie. Wspomaganie komputerowe. Program. MES. Badanie laboratoryjne. Stanowisko badawcze. Ratownictwo górnicze. Akcja ratownicza. KOMAG. AGH. 

 

W pracy dokonano szczegółowej analizy dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie wymiarowania elementów konstrukcji lekkiej obudowy ratowniczej. Opracowano koncepcję konstrukcyjno‑materiałową; opisano obudowę ratowniczą, która stanowi obiekt badań. W dalszej części pracy przedstawiono metodę i wyniki badań oraz określono algorytm postępowania w celu zwymiarowania konstrukcji i wyznaczenia jej parametrów krytycznych. Przedstawiono także pomocnicze badania materiałowe i technologiczne konieczne z uwagi na możliwość funkcjonowania obudowy ratowniczej w skrajnie trudnych warunkach eksploatacyjnych. Opisano wyniki badań analitycznych i laboratoryjnych, na podstawie których określono algorytm obliczeniowy konstrukcji wraz z weryfikacją laboratoryjną i metodyką badań.   Streszczenie autorskie. 

 

 

Zmechanizowana obudowa skrzyżowania wyrobiska ścianowego z chodnikiem

Kalukiewicz A., Szyguła M.

Gliwice 2004 s. 1‑138

Obudowa skrzyżowania ściany z chodnikiem (KSK‑18/37‑Pz). Obudowa zmechanizowana. Podporność. Obliczanie. Wspomaganie komputerowe. MES. Algorytm. Badanie symulacyjne. Wizualizacja. Badanie laboratoryjne. Stanowisko badawcze. Badanie ruchowe. KOMAG. 

 

Opracowanie składa się z sześciu części. W pierwszej przedstawiono znane konstrukcje zmechanizowanych obudów skrzyżowania, w tym kilka z bardzo dużym udziałem autorów, zarówno w koncepcji struktury obudowy, jak i w fazie wdrożenia do stosowania. W drugiej części przedstawiono metodykę i przebieg badań przewidywanych obciążeń obudowy skrzyżowania wykonanych w dwóch różnych chodnikach nadścianowych, w warunkach rzeczywistych. Część trzecią poświęcono analizie struktur przestrzenno‑podpornościowych rozwiązań zmechanizowanych obudów skrzyżowania stosowanych w górnictwie polskim i za granicą oraz obudów skrzyżowania, które nie doczekały się wdrożenia. W części czwartej przedstawiono metodykę badań stanowiskowych obudów skrzyżowania dostosowanych do łukowego profilu chodnika oraz przebieg i wyniki badań obudowy KSK‑18/37‑Pz. Wyciągnięto wnioski z tych badań. W części piątej przedstawiono algorytm komputerowej analizy podpornościowej obudowy KSK‑18/37‑Pz oraz przebieg i wyniki badań wirtualnych modelu komputerowego tej obudowy, które zrealizowano z wykorzystaniem metody elementów skończonych MES. Wyciągnięto wnioski z tych badań. Część szósta poświęcona jest badaniom obserwacyjnym obudowy KSK‑18/37‑Pz podczas pracy na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem w warunkach rzeczywistych. Przedstawiono analizę przyczyn występujących awarii oraz wnioski dotyczące struktury obudowy, płynące z jej obserwacji w miejscu pracy. We wnioskach końcowych przedstawiono wytyczne konstrukcyjne dla uniwersalnej zmechanizowanej obudowy skrzyżowania ściany z chodnikiem.   Streszczenie autorskie. 

 

 

Komputerowo wspomagane metody projektowania samojezdnych maszyn chodnikowych

Dudek M., Świtoński E., Winkler T., Prostański D., Wyrobek E., Tokarczyk J., Bojara S.

Gliwice 2003 s. 1‑123

Projektowanie. Wspomaganie komputerowe. Program. Algorytm. Modelowanie. Badanie symulacyjne. Kombajn chodnikowy. Ładowarka. Wóz kotwiący. Wysięgnik. Wóz wiertniczy. Manipulator. Samojezdność. BHP. Ergonomia. KOMAG. 

 

Monografia przedstawia opracowaną i wdrożoną w CMG KOMAG metodę badań oraz sposób doboru samojezdnych maszyn do drążenia i utrzymania wyrobisk korytarzowych. Omówiono sposób opracowania algorytmów, na bazie których wykonano program komputerowy do symulacji pracy kombajnu chodnikowego, ładowarki, wozu kotwiącego, manipulatora wiertniczego i wysięgnika kotwiącego. Badania komputerowe modeli symulacyjnych wzbogacono o programy uwzględniające aspekt bezpieczeństwa pracy i ergonomię stanowiska roboczego. Metodyka badań i algorytmy programu komputerowego mają charakter uniwersalny. Mogą być stosowane w badaniach innych maszyn roboczych ciężkich np. w badaniach systemów ścianowych.   Opracowała mgr M. Podgórska. 

 

Sieci neuronowe w badaniach procesu urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi.

Prostański D., Jonak J.

Gliwice 2003 s. 1‑106

Urabianie mechaniczne. Skrawanie. Nóż kombajnowy. Nóż stożkowy. Nóż obrotowy. Głowica kombajnowa. Projektowanie. Modelowanie. Sieć neuronowa. Logika rozmyta. Wspomaganie komputerowe. Badanie symulacyjne. Badanie laboratoryjne. Stanowisko badawcze. P.Lub. KOMAG. 

 

Przedstawiono rozszerzony model urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi. Do identyfikacji modelu wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. Cechą nowości opracowanego modelu było uwzględnienie w nim większej liczby wielkości wejściowych, tj. właściwości skrawanego materiału skalnego oraz uwzględnienie w modelu większej liczby rodzajów skał, niż uwzględniono to w dotychczasowych modelach opracowanych z wykorzystaniem analizy statystycznej. Z wykorzystaniem modelu "neuronowego" zweryfikowano optymalne parametry, z jakimi powinien przebiegać proces urabiania z uwagi na wartości sił obciążających nóż oraz jednostkową energię urabiania. W zakończeniu pracy przedstawiono propozycje dalszych kierunków badań ze szczególnym uwzględnieniem obrotów noża i aspektów zużycia. Praca skierowana jest do biur konstrukcyjnych i ośrodków badawczo‑rozwojowych zajmujących się projektowaniem głowic urabiających wyposażonych w stożkowe noże obrotowe. Ponadto może być przydatna dla studentów i kadry naukowo‑dydaktycznej Wydziałów Górniczych i Mechanicznych Szkół Wyższych, zajmujących się zagadnieniem urabiania skał głowicami wielonarzędziowymi.   Streszczenie autorskie. 

 

Elżbieta Dymarek
Dział Zarządzania Jakością i Wiedzą

W treści zamówienia należy podać:

 • imię i nazwisko oraz adres osoby zamawiającej lub firmy, numer telefonu,
 • tytuł książki, nazwisko autora, liczbę zamawianych egzemplarzy,
 • sposób zapłaty: przedpłata na konto Instytutu, w kasie Instytutu na miejscu.  

W przypadku zamówień przez instytucje prosimy o podanie numeru NIP oraz zamieszczenie pod zamówieniem dopisku "Upoważniamy ITG KOMAG do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu".

Konto bankowe: mBank SA Oddział w Katowicach 63 1140 1078 0000 3008 3200 1003.

Telefonicznie

+48  32 237 46 15

Elektronicznie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Listownie

Dział Zarządzania Jakością i Wiedzą
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

 

Uwaga: Materiały pokonferencyjne dostępne tylko formie elektronicznej w cenie 40 zł za monografię.


Polityka prywatności ITG KOMAG

Redaktor Naczelny - dr hab. inż. Dariusz Prostański prof. ITG KOMAG
Z-ca Redaktora Naczelnego
- dr inż. Edward Pieczora
Sekretarz Redakcji
- mgr inż. Romana Zając

 

Redaktorzy  tematyczni:

Dyscyplina naukowa

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG

prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński

dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG

dr hab. inż. Stanisław Trenczek

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr inż. Krzysztof Stankiewicz

Inżynieria mechaniczna

dr inż. Jarosław Tokarczyk

 

Redaktor językowy – mgr Elżbieta Kwaśniewska-Gajda

Redaktor statystyczny - dr inż. Jarosław Tokarczyk

Korekta i skład - mgr inż. Marzena Pabian-Macina

 

 

Wydawca i kontakt


INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy

ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice

E-mail redakcji - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor Naczelny - telefon 32 2374 600, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Redakcji - telefon 32 2374 177, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji.
Recenzenci wybierani są spośród Zespołu recenzentów.

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na zrecenzowanie publikacji. Nadesłane opracowania w pierwszej kolejności są poddane ocenie przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez recenzentów.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

Rekomendowaną formą recenzji  jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzenci nie wykorzystują wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, a następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Zespół redakcyjny.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Raz w roku kwartalnik „Maszyny Górnicze”  podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.

Recenzenci artykułów

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych. Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.

Informacje dla recenzentów

Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o terminowe przygotowanie recenzji i przekazywanie ich do Sekretarza lub Redaktora Naczelnego Wydawnictwa.

Formularz do pobrania: Karta recenzji artykułu [doc]

W 2017 roku artykuły w kwartalniku „Maszyny Górnicze” recenzowali:


1. dr inż. Andrzej Drwięga - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

2. dr inż. Marek Dudek - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

3. dr inż. hab. Andrzej Dymarek - Politechnika Śląska

4. dr inż. Andrzej Figiel - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

5. dr inż. Wojciech Grzegorek - Politechnika Śląska

6. dr inż. Jan Kania - Politechnika Śląska

7. dr inż. Marek Kalita - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

8. prof. dr hab. inż. Adam Klich - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

9. dr inż. Antoni Kozieł - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

10. prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

11. dr inż. Józef Markowicz - Politechnika Śląska

12. dr inż. Andrzej Niedworok - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

13. dr inż. Andrzej Nowrot - Politechnika Śląska

14. dr inż. Piotr Ociepka - Politechnika Śląska

15. dr inż. Arkadiusz Pawlikowski - Politechnika Śląska

16. dr inż. Edward Pieczora - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

17. dr inż. Anna Piaskowy - Politechnika Śląska

18. dr inż. Dariusz Prostański - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

19. dr inż. Agnieszka Sękala - Politechnika Śląska

20. dr inż. Piotr Sobota - Politechnika Śląska

21. dr inż. Zdzisław Szkudlarek - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

22. dr inż. hab. Stanisław Szweda prof. prof. nzw. w Pol. Śl. - Politechnika Śląska

23. dr inż. Marek Szyguła - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

24. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska

25. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof nadzw. Instytutu EMAG - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

26. dr inż. Jarosław Tokarczyk - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

 

 

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych.

Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.

W 2016 roku artykuły w kwartalniku „Maszyny Górnicze” recenzowali:


1. dr inż. Alfred Carbogno - Politechnika Śląska

2. dr hab. inż. Piotr Cheluszka, prof. nzw. w Pol. Śląskiej  - Politechnika Śląska

3. dr hab. inż. Jan Drenda prof. nzw. Pol. Śl.  -  Politechnika Śląska

4. dr inż. Andrzej Drwięga  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

5. dr inż. Marek Dudek  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

6. dr inż. Andrzej Figiel  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

7. dr inż. Marek Jedziniak  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

8. prof. dr hab. inż. Józef Jonak  - Politechnika Lubelska

9. dr. inż. Krzysztof Kaczmarczyk  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

10. dr. inż. Marek Kalita  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

11. dr hab. inż. Henryk Kleta prof. nzw. w Pol. Śląskiej  - Politechnika Śląska

12. dr inż. Jan Kania - Politechnika Śląska

13. dr inż. Antoni Kozieł  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

14. prof. dr hab. inż. Adam Klich  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

15. prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

16. dr inż Józef Markowicz  - Politechnika Śląska

17. dr inż. Andrzej Niedworok  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

18. dr. inż. Łukasz Orzech  -  Instytut Techniki Górniczej KOMAG

19. dr inż. Mariusz Osoba  -  Politechnika Śląska

20. dr hab.inż. Joachim Pielot prof.nzw. w Pol.Śl. - Politechnika Śląska

21. dr inż. Arkadiusz Pawlikowski  -  Politechnika Śląska

22. prof. dr inż. Włodzimierz Sikora

23. dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. nzw. w Pol. Śl.  - Politechnika Śląska

24. dr inż. Marek Szyguła  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

25. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder  - Politechnika Śląska

26. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof nadzw. Instytutu EMAG  - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

27. dr inż. Jarosław Tokarczyk  - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

28. dr inż. Marcel Żołnierz  - Politechnika Śląska

 

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych.

Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.

 

 

 

W 2015 roku artykuły w kwartalniku „Maszyny Górnicze” recenzowali:

 

1. dr hab. inż. Jarosław Brodny prof. nzw. Politechniki Śląskiej - Politechnika Śląska

2. dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. Politechniki Krakowskiej - Politechnika Krakowska

3. dr inż. Piotr Dobrzaniecki - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

4. dr inż. Andrzej Drwięga - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

5. dr inż. Andrzej Figiel - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

6. dr inż. Andrzej Dzikowski - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

7. prof. dr hab. inż. Adam Klich - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

8. dr hab. inż. Krzysztof Kotwica - Akademia Górniczo Hutnicza

9. dr inż. Leszek Kowal - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

10. dr inż. Antoni Kozieł - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

11. prof. dr hab. Aleksander Lutyński - Politechnika Śląska

12. dr inż. Marcin Małachowski - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

13. dr inż. Dariusz Michalak - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

14. dr iż Andrzej Niedworok - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

15. dr inż. Łukasz Orzech - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

16. dr inż. Edward Pieczora - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

17. dr inż. Dariusz Prostański - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

18. prof. dr inż. Włodzimierz Sikora - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

19. dr inż. Krzysztof Słota - Politechnika Śląska

20. dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. nzw. w Pol. Śl. - Politechnika Śląska

21. dr inż. Marek Szyguła - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

22. dr inż. Paweł Śliwiński - Politechnika Gdańska

23. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska

24. dr inż. Jarosław Tokarczyk - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

25. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof nadzw. Instytutu EMAG - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

26. prof. dr hab. inż. Teodor Winkler - Politechnika Śląska

 

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych.

Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.

W 2014 roku artykuły w kwartalniku „Maszyny Górnicze” recenzowali:

 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz

 • dr inż. Andrzej Drwięga

 • dr inż. Marek Dudek

 • dr inż. Andrzej Dzikowski

 • dr hab. inż. Beata Grynkiewicz Bylina prof. ITG KOMAG

 • dr inż. M. Kalus

 • dr inż. Leszek. Kasprzyczak

 • prof. dr hab. inż. Adam Klich

 • dr hab. inż. Krzysztof Kotwica prof. AGH

 • dr inż. Antoni Kozieł

 • prof. dr hab. Aleksander Lutyński

 • dr inż. Włodzimierz Madejczyk

 • dr hab. inż. Piotr Małkowski

 • dr inż. Krzysztof Mazurek

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

 • mgr inż. Krzysztof Oset

 • dr inż. Edward Pieczora

 • dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. GIG

 • dr inż. Dariusz Prostański

 • prof. dr inż. Włodzimierz Sikora

 • dr inż. Krzysztof Stankiewicz

 • dr inż. Marek Szyguła

 • dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. prof. nzw. w Pol. Śl.

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

 • dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof nadzw. Instytutu EMAG

 • dr inż. Jarosław Tokarczyk

 • prof. dr hab. inż. Teodor Winkler

 • dr inż. Woszczyński Mariusz

 • mgr inż. Romana Zając

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych.
Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.W 2013 roku artykuły w kwartalniku „Maszyny Górnicze” recenzowali:

dr hab.inż Marek Brzeżański, prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej

dr inż. Beata Grynkiewicz Bylina

prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorff

dr inż. Marek Dudek

prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski

dr inż. Andrzej Figiel

dr inż. Jan Kania

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr hab. inż. Gabriel Kost, prof. nzw. Politechniki Śląskiej

dr inż. Antoni Kozieł

dr inż. Artur Kozłowski

dr inż. Zdzisław Krzystanek, prof. nadzw. Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

prof. dr hab. inż Aleksander Lutyński

mgr inż. Jan Małecki

dr inż. Dariusz Michalak

dr inż. Prostański

dr inż. Edward Pieczora

prof. dr inż. Włodzimierz Sikora

dr hab. inż. Andrzej Pusz

prof. dr hab. inż. Antoni Skoć

dr inż. Krzysztof Stankiewicz

dr inż. Józef Suchoń

dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. nzw. Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

dr inż. Jarosław Tokarczyk

dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof nadzw. Instytutu EMAG

prof. dr hab. inż. Teodor Winkler

mgr inż. Romana Zając

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych.
Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.W 2012 roku artykuły w kwartalniku "Maszyny Górnicze" recenzowali:

 1. dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. nzw. w Pol. Śl.,

 2. dr inż. Andrzej Figiel,

 3. prof. dr hab. inż. Adam Klich,

 4. dr inż. Leszek Kowal,

 5. prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk,

 6. prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz,

 7. prof. dr hab. inż Aleksander Lutyński,

 8. dr inż. Piotr Matusiak,

 9. dr inż. Włodzimierz Madejczyk,

 10. dr inż. Krzysztof Stankiewicz,

 11. prof. dr inż. Włodzimierz Sikora,

 12. dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. prof. nzw. w Pol. Śl.,

 13. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder,

 14. dr inż. Jarosław Tokarczyk,

 15. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof nadzw. Instytutu EMAG,

 16. prof. dr hab. inż. Teodor Winkler.

Podkategorie


Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Wykaz pozycji


 

Pracownicy Instytutu KOMAG rocznie publikują kilkadziesiąt artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych.

 Tu można nas znaleźć

BazTech

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

Web of Science

Scopus  


Zobacz więcej nt. artykułów: informacja naukowo-techniczna.


 

 

Seria wydawnicza "Innowacyjne Techniki
i Technologie Mechanizacyjne"

W 2008 roku w Instytucie KOMAG zainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt „Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne”. Seria ta ma na celu prezentację prac badawczych lub grantów zrealizowanych w KOMAG-u i ma na celu prezentację istotnych nowatorskich technik projektowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

Wykaz pozycji

 


 

Wydawnictwo KOMAG wydaje monografie pokonferencyjne, które powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Materiały pokonferencyjne dostępne tylko formie elektronicznej w cenie 40 zł za monografię.

 

 

Przedstawiamy Państwu monografie pokonferencyjne z cyklu „KOMTECH - INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ”, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

Przedstawiamy Państwu monografie z cyklu „KOMEKO - INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH - BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ”, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

 

Prezentujemy Państwu monografie poświęcone badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Są one owocem konferencji zorganizowanych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach "CYLINDER - BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH". Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

Prezentujemy Państwu monografie "TRANSPORT SZYBOWY" poświęcone zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych. Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

W materiałach pokonferencyjnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia naukowe, badawcze i techniczne w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.

Seria ma na celu prezentację zagadnień mechanizacji górnictwa podziemnego. Poszczególne monografie będą dostarczać niezbędnych podstaw wiedzy z zakresu budowy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.

 

Wykaz pozycji