TRANSPORT SZYBOWY 2009

Image

ISBN: 978-83-60708-37-8

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego. Programy rozwoju tej dziedziny wiążą się nierozerwalnie z potrzebą udostępniania nowych pokładów, w tym pogłębiania szybów oraz problemami  bezpieczeństwa.

Rozwój maszyn i urządzeń transportu szybowego uwarunkowany jest również zastosowaniem mechatronicznych rozwiązań, w oparciu o osiągnięcia elektroniki. Elektronika zmienia transport szybowy, zwiększa jego niezawodność działania, zwiększa bezpieczeństwo oraz poprawia ergonomię. Najbliższe lata rozwoju systemów transportu szybowego to nadanie im cech szeroko rozumianej „inteligencji”, która pozwoli operatorowi lepiej zrozumieć i ocenić warunki pracy, która wesprze go w podejmowaniu decyzji. Zagadnienia inteligentnych rozwiązań w transporcie szybowym przedstawiono w kilku rozdziałach monografii. Drugą istotną grupą zagadnień przedstawionych w niniejszej monografii stanowią zagadnienia związane z linami nośnymi wyciągów szybowych, w tym: trwałości zmęczeniowej wytrzymałości elementów linopędni, pomiarów skoku lin nośnych oraz problemów eksploatacyjnych. Przedstawione wyniki prac badawczych są efektem współpracy jednostek nadzoru górniczego, instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni technicznych specjalistów z kopalń oraz producentów maszyn i urządzeń, jak również specjalistów zagranicznych, zajmujących się problematyką transportu szybowego.


Praca zbiorowa
Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł

 

Spis treści

Rozdziały:  
1. Działalność KOMAG-u w latach 1980-2009 w zakresie transportu pionowego – Leszek Kowal  7
2. Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich kopalniach – Józef Hansel  21
3. Grawitacyjne opuszczanie nadwagi naczyń wyciągowych w przypadku awaryjnego zatrzymania ruchu maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego – Mariusz Kiercz, Marek Szczygieł  33
4. Współczesne maszyny wyciągowe i urządzenia sygnalizacji szybowej, a proces ich badania i oceny – Jan Cholewa, Paweł Hałupczok, Jan Małecki 45
5. Proponowane przez KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. rozwiązania głębienia i pogłębiania szybów z użyciem wyciągów kubłowych dla szybów poniżej 1100 m – Marek Pypno, Jacek Mika 55
6. Przewoźne wyciągi awaryjno-ratownicze wraz z osprzętem wykorzystywane w polskim górnictwie – Paweł Szulc, Alfred Carbogno 69
7. Eksploatacyjne metody podwyższania trwałości zmęczeniowej lin nośnych górniczych wyciągów szybowych – Jan Małecki, Andrzej Tytko, Tadeusz Wróbel 89
8. Eksploatacja szybowych płaskich lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG – Elżbieta Mazany, Maciej Ochmański, Witold Stachura  101
9. Przyczyny krótkiej trwałości lin trójkątnosplotkowych ø 62,0 mm stosowanych w jednolinowym górniczym wyciągu szybowym – Zbigniew Fundalewicz, Stefan Mateja 107
10. Szczegółowy rozkład zużycia zmęczeniowego liny nośnej wzdłuż jej długości, na przykładzie liny eksploatowanej w górniczym wyciągu skipowym z maszyną zrębową – Michał Nowak, Andrzej Kaczmarczyk  113
11. O pamięci liny w procesie jej eksploatacji – badania w oparciu o dane eksploatacyjne – Jacek M. Czaplicki  121
12. Zagadnienie poślizgu lin wyciągowych na kołach linowych górniczych urządzeń wyciągowych – Alfred Carbogno, Marcel Żołnierz 131
13. Pomiar długości skoku lin nośnych wyciągów szybowych – Józef Nowacki, Andrzej Tytko  143
14. Zamocowania na wieży wyciągowej prowadników linowych za pomocą zacisków klinowych – Alfred Carbogno, Marcel Żołnierz 151
15. Badanie wpływu sztywności zbrojenia szybu górniczego na siły rzeczywiste oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie – Marek Płachno, Mariusz Kiercz 169
16. Obciążenie zawieszeń naczyń podczas hamowania pełnego naczynia dojeżdżającego do nadszybia na tle przeprowadzonego ekspery- mentu – Stanisław Wolny, Filip Matachowski  181
17. Zastosowanie sieci neuronowych do określenia wytrzymałości lino- pędni maszyn wyciągowych – Krzysztof Turewicz, Piotr Helmrich 193
18. Wytrzymałościowo-konstrukcyjne problemy projektowania bębnów maszyn wyciągowych – Stefan Bućko, Marcin Trzebicki  207
19. Opory wirnika i procesy dynamiczne podczas uruchamiania silnika asynchronicznego maszyny wyciągowej – Anatolij G. Stepanov 231
20. Pierwsze uruchomienie zespołu ZSHP-SO w warunkach ruchowych – Adam Granieczny, Andrzej Materzok, Jacek Bałys, Leszek Kowal, Piotr Helmrich  247
21. Elektrohydrauliczne zespoły sterowania EL-2 i EL-3 przeznaczone do stosowania w hamulcach maszyn wyciągowych – Hanna Barańska, Leszek Kowal, Jarosław Szymik, Stefan Wilk  257
22. Nowoczesne metody sterowania i diagnostyki maszyn wyciągowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji – Andrzej Oleksy, Zygmunt Szymański 271
23. Awaria górniczego wyciągu szybowego Szybu V Zakładu Górniczego KW S.A., Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej – Józef Koczwara, Grzegorz Strózik, Zbigniew Ligęza  287
Dodatek:  
1. Gospodarka i zarządzanie wyposażeniem maszyn wyciągowych na przykładzie maszyn wyciągowych zaprojektowanych, uruchomionych i obsługiwanych przez firmę SIEMAG M-Tec2 – szyb 1 Sedrun w tunelu Gotthard-Base – Jörg Arloth, Armin Heller, Henryk Michalski 301
2. Maszyny wyciągowe ze zintegrowanym silnikiem firmy SIEMAG M-Tec2 – Henryk Michalski  315