TRANSPORT SZYBOWY 2015

 ISBN 978-83-60708-89-7

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

W monografii składającej się z czterech rozdziałów, przedstawiono wyniki prac projektowych, badawczych i wdrożeniowych z zakresu górniczych wyciągów szybowych i ich elementów. 

W rozdziale pierwszym omówiono wybrane modernizacje górniczych wyciągów szybowych zlokalizowanych w kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi i soli, wynikające z potrzeby pogłębienia szybów, zwiększenia wydajności, jak również poprawy bezpieczeństwa eksploatacji.  W rozdziale drugim przedstawiono przykłady innowacyjnych układów zasilania napędów maszyn wyciągowych.  Układy sterowania, diagnostyki i monitoringu maszyn, urządzeń i elementów transportu szybowego zaprezentowano w rozdziale trzecim. Na uwagę zasługują układy typu smart, systemy ciągłego monitorowania oraz symulacji i łączności szybowej. Odrębnym zagadnieniem zawartym w niniejszym rozdziale jest monitoring stalowych lin nośnych skipów oraz stalowo-gumowych lin wyrównawczych.  W rozdziale czwartym omówiono wyniki badań obciążeń elementów naczyń wydobywczych. Szczególną uwagę zwrócono na problem trwałości naczyń w aspekcie ich drgań. Zaprezentowano wyniki wpływu prowadzenia naczyń w szybie, to jest procesów dynamicznych zachodzących w naczyniach wydobywczych, jak również omówiono metody oceny zmienności naprężeń cięgieł nośnych skipów wyciągów szybowych. Tematyka monografii jest wynikiem prac badawczych pracowników instytutów naukowych z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej oraz Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, jak również przedstawicieli producentów i specjalistów z kopalń. Świadczy ona o integracji tego środowiska w obliczu potrzeby podnoszenia jakości i efektywności transportu szybowego w procesie eksploatacji kopalin. W monografii zawarto także doświadczenia zagranicznych ośrodków naukowych: Politechniki w Permie (Rosja) oraz Instytutu Naukowo-Badawczego Mechanizacji Górnictwa INGIM w Doniecku, Państwowej Akademii Nauk i Państwowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku (Ukraina). Redaktorzy naukowi monografii wyrażają nadzieję, że monografia spotka się z żywym zainteresowaniem specjalistów z zakresu transportu szybowego i będzie inspiracją do jego dalszego doskonalenia.

Życząc przyjemnej lektury składamy serdeczne podziękowania redakcji technicznej i wydawcy za opracowanie niniejszej monografii.

prof. dr hab. inż. Adam Klich, dr inż. Antoni Kozieł

Redaktorzy naukowi monografii

Gliwice, wrzesień 2015 r.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I

MODERNIZACJE GÓRNICZYCH WYCIĄGÓW SZYBOWYCH

1. Przegląd wybranych modernizacji górniczych wyciągów szybowych – Adam Zygmunt, Marek Szczygieł

2. Modernizacje górniczych wyciągów szybowych Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. – Jarosław Długaj, Mariusz Madej, Dariusz Kozajda, Janusz Szymczak

3. Kompleksowa modernizacja górniczego wyciągu szybowego klatkowego w szybie R-VII w O/ZG „Rudna” KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie wymiany: maszyny wyciągowej, urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej oraz kół linowych kierujących – Piotr Ryndak, Wojciech Michalski, Krzysztof Turewicz, Piotr Helmrich

4. Modernizacja górniczego wyciągu szybowego w PG „SILESIA” – w szybie Nr 2 – Tomasz Siostrzonek, Wiesław Wójtowicz

5. Nowe metody analizy technicznej skorodowanego zbrojenia szybowego szybu I w KWK „Bielszowice” – Jacek Dziura, Tadeusz Marek

6. Prace szczególnie odpowiedzialne w szybach i szybikach – Daniel Wowra, Marcin Mieszczak

Rozdział II

INNOWACYJNE UKŁADY ZASILANIA W NAPĘDACH MASZYN WYCIĄGOWYCH

1. Innowacyjne rozwiązania wprowadzone w układach zasilania maszyn wyciągowych KWK „Ziemowit” – Mirosław Janik, Kazimierz Kuzar, Tomasz Skrzypczak

2. Zastosowanie silników prądu zmiennego w układach napędowych maszyn wyciągowych – zalety i wady – Tomasz Siostrzonek, Tomasz Karpiel

3. Statyczna przetwornica przewoźna do zasilania silników prądu stałego maszyn wyciągowych – Piotr Plewniok, Wojciech Grzyśka, Jarosław Szymik

4. Poprawa jakości energii elektrycznej oraz zmniejszenie kosztów jej zużycia poprzez zastosowanie hybrydowego kompensatora mocy biernej i filtra wyższych harmonicznych w układzie zasilania maszyny wyciągowej szybu „Antoni” KWK „Marcel – Tomasz Biernacik

Rozdział III

UKŁADY STEROWANIA, DIAGNOSTYKI I MONITORINGU MASZYN, URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW TRANSPORTU SZYBOWEGO

1. Nowoczesne układy typu smart sterowania i diagnostyki maszyn wyciągowych – Zygmunt Szymański

2. System ciągłego monitorowania dynamicznych parametrów szybowych urządzeń wyciągowych – Giennadij D. Trifanow, Aleksiej J. Mikriukow, Walerij J. Zwieriew

3. Analiza właściwości metrologicznych urządzeń diagnostycznych w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji taśm przenośnikowych z linkami stalowymi – Jerzy Kwaśniewski, Szymon Molski, Hubert Ruta, Tomasz Krakowski

4. Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej – współczesna realizacja w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Andrzej Figiel, Marek Szczygieł

5. System ciągłego monitorowania lin nośnych skipów z aplikacją kontroli rozładunku – Tadeusz Wróbel

6. Podsumowanie dotychczasowej eksploatacji lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych SAG – Alfred Carbogno, Marcel Żołnierz, Elżbieta Mazany

Rozdział IV

BADANIA OBCIĄŻEŃ ELEMENTÓW NOŚNYCH MASZYN WYCIĄGOWYCH

1. Zagadnienie trwałości naczyń wyciągowych skipowych – Alfred Carbogno, Marcel Żołnierz, Jerzy Buczek

2. Badania drgań naczynia wyciągowego w wyciągu jednokońcowym w trakcie hamowania bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego – Leszek Kowal, Krzysztof Turewicz

3. Drgania parametryczne w układach naczynie wyciągowe – obudowa szybu – Siergiej S. Iljin, Inna S. Iljina, Swietłana S. Iljina

4. Wpływ parametrów prowadnic obudowy pionowego szybu na procesy dynamiczne w układzie naczynie wyciągowe – obudowa szybu – Siergiej S. Iljin, Władimir K. Radczenko, Konstantin A. Sołomiencew, Wiktor I. Wasilkiewicz, Michaił W. Dubinin, Swietłana S. Iljina, Inna S. Iljina

5. Założenia dla metody obliczania i oceny zmienności naprężeń doznawanych przez cięgła nośne skipów wyciągów szybowych – Marek Płachno, Marek Szczygieł

6. Problem wytrzymałości cięgien nośnych górniczego naczynia wyciągowego w świetle obliczeń zmęczeniowych – Stanisław Wolny, Sławomir Badura

7. Uchwyty do mocowania kabli szybowych typu UKSz – Marek Pypno, Jarosław Martyka, Grzegorz Spandel