IMTech 2019

INNOVATIVE MINING TECHNOLOGIES IMTech 2019 Scientific and Technical Conference
25–27 March 2019, Szczyrk, Poland

Materiały konferencyjne IMTech – Innovative Mining Technologies ukazały się w formie otwartego dostępu w IOP Conference Series

 

SPIS ARTYKUŁÓW

 1. Naziemne technologie zgazowania paliw stałych o niskiej wartości opałowej
  Review of technologies for low-quality solid fuel gasification
  Aleksander Lutyński, Marcin Lutyński
 2. Integracja instalacji współgazowania węgla i biomasy z wybranym układem ciepłowniczym
  Integration of a selected district heating system with an installation for cogasification of coal and biomass
  Tomasz Iluk, Aleksander Sobolewski, Mateusz Szul, Tomasz Billig
 3. Nowoczesne osadzarki pulsacyjne typu
  State-of-The-Art Pulsating Jigs of KOMAG Type
  Piotr Matusiak, Daniel Kowol
 4. Oprogramowanie klasy SCADA systemu sterowania węzłem osadzarkowym
  KOGA SCADA Class Software of the KOGA Control system of Jig Beneficiation Node
  Joanna Rogala-Rojek, Krzysztof Stankiewicz, Sebastian Jendrysik
 5. Zastosowanie osadzarkowego procesu wzbogacania do pozyskiwania surowców mineralnych
  Use of a Jig Beneficiation Process for Obtaining Mineral Raw Materials
  Daniel Kowol, Piotr Matusiak
 6. Przemysł węglowy w Republice Czeskiej
  Coal industry in Czech Republic
  Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Iva Janáková, Barbara Tora
 7. Wyniki badań zapylenia na stanowiskach pracy zakładu przeróbczego kopalni węgla kamiennego po zabudowie systemu zraszania NEPTUN
  Measurements of Dust Concentration at Workplaces in a Hard Coal Mine Processing Plants after Installation of the NEPTUN Spraying System
  Dominik Bałaga, Michał Siegmund, Marek Kalita, Zdzisław Klimek
 8. Baza obrazów węgla oraz jej zastosowanie do analizy zbiorowej węgla
  Coal Images Database and Its Application for Selected Coal Grains Properties Analysis
  Sebastian Iwaszenko, Leokadia Róg
 9. Rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych – możliwość promowania
  Remediation and revitalisation of industrial areas – a method of promotion
  Jolanta Biegańska
 10. Wpływ metodyki formowania skarp w zakładach górniczych na ich stateczność
  The Influence of the Methodology of Slopes Forming in Open Pit Mines on their Stability
  Tadeusz Mzyk, Rafał Jendruś
 11. Odzysk metali ze złomu elektronicznego przy użyciu separacji grawitacyjnej, elektrostatycznej
  i magnetycznej
  Metals recovery from e-scrap using gravity, electrostatic and magnetic separations
  Dawid Franke, Tomasz Suponik
 12. Podziemne wyrobiska kopalni węgla kamiennego jako potencjalne magazyny energii w sprężonym powietrzu
  Underground coal mine workings as potential places for Compressed Air Energy Storage
  Marcin Lutyński, Łukasz Bartela, Grzegorz Smolnik, Sebastian Waniczek, Piotr Pierzyna
 13. Wpływ rodzaju popiołu lotnego na wybrane własności fizyczne ich mieszanin wodnych (mieszanin wielofazowych)
  The influence of the type of fly ash on selected physical properties of their water mixtures (multiphase mixtures)
  Piotr Pierzyna
 14. Badania stanowiskowe bezciśnieniowego wymiennika ciepła BWC- część 1
  Bench Tests of BWC Pressure Free Heat Exchanger - part 1
  Hubert Suffner, Krzysztof Lesiak
 15. Metoda magnetyczno-proszkowa w diagnostyce stanu technicznego połączeń spawanych w elementach sekcji obudowy zmechanizowanej
  The magnetic-powder method for diagnostics of technical condition for welded joints in elements of mechanized power roof support
  Stanisław Szweda, Jarosław Mikuła, Stanisław  Mikuła
 16. Wykorzystanie możliwości monitorowania parametrów powietrza przy określaniu źródła tlenku węgla w świetle badań
  Utilization of Methane Deposits from Liquidated Mines in the Aspect of Environmentally Friendly Energy Technologies
  Stanisław Trenczek, Eugeniusz Krause
 17. Analiza rozkładu frakcyjnego strumienia generowanego dyszą zraszającą nowej konstrukcji ITG KOMAG
  Analysis of fraction distribution of the water drops stream generated by the spraying nozzles of new KOMAG design
  Dominik Bałaga, Marek Kalita, Michał Siegmund
 18. Wspomaganie rozwoju kolejek podwieszonych poprzez zastosowanie technik wirtualnego prototypowania
  Supporting development of suspended underground monorails through use of virtual prototyping techniques
  Kamil Szewerda
 19. Hard rock mining – cutting or disk tools
  Krzysztof Kotwica