CYLINDER 2009

ImagePraca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-36-1

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą układom hydraulicznym i pneumatycznym, w aspekcie cyklu życia produktu, począwszy od projektowania, poprzez konstruowanie, badania, wytwarzanie, eksploatację, aż po utylizację.

Wyniki zrealizowanych prac naukowych, badawczych i przemysłowych zawarto w 22 rozdziałach monografii, poświeconych zagadnieniom modelowania, badania i rozwoju układów hydraulicznych i pneumatycznych, pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa i ergonomii. Prezentowane wyniki prac zostały zrealizowane w ramach ścisłej współpracy jednostek naukowych oraz partnerów przemysłowych.Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł, Edward Palczak

 

Spis treści

Rozdziały:  
1. Turbulencje na europejskim i globalnym rynku hydrauliki maszynowej – Henryk Chrostowski, Zygmunt Popczyk, Jolanta Szadkowska  7
2. Rozwój bazy naukowo-badawczej laboratorium mechatroniki w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka – Ryszard Dindorf  23
3. Pole pracy układu napędu hydrostatycznego – Zygmunt Paszota 31
4. Niektóre przyczyny i skutki drgań elementów maszyn roboczych z napędem hydrostatycznym – Zygmunt Kudźma, Edward Palczak, Janusz Rutański, Michał Stosiak  43
5. Możliwości zastosowania multiplikującej przekładni hydrostatycznej o zmiennym przełożeniu w małych elektrowniach wodnych – Adam Myszkowski  55
6. Koncepcja napędu i sterowania nowatorskiego urządzenia do ewakuacji ludzi z dużego statku pasażerskiego – Czesław Dymarski 65
7. Siłowniki specjalne w napędach mechatronicznych – Edward Tomasiak, Klaudiusz Klarecki, Edward Barbachowski  75
8. Pneumatyczno-mechaniczny przetwornik energii. Charakterystyki dynamiczne – Stanisław Gumuła  81
9. Nowoczesne zbiorniki oleju wraz z osprzętem w ofercie firmy HYDROMEGA – Michał Ryżejno 87
10. Identyfikacja uszkodzeń hydrauliki sterowniczej zmechanizowanej obudowy ścianowej – Jan Gil, Ryszard Kubiesa, Kazimierz Stoiński 93
11. Modelowanie działania hydraulicznej podpory górniczej z uwzględnieniem hydroakumulatora w warunkach obciążeń dynamicznych – Zygmunt Domagała, Jarosław Prokopowicz, Łukasz Wilk 101
12. Doświadczenia eksploatacyjne wynikające z pracy hydraulicznych układów zasilających stanowiska badawcze Laboratorium Badań – Damian Aleksa, Włodzimierz Madejczyk  111
13. Komputerowa analiza węzła kompensacji luzów nowego typu silników satelitowych – Piotr Patrosz, Krzysztof Elgert 121
14. Opracowanie empirycznej zależności do wyznaczania strumienia objętości płynu w kanale o przekroju kwadratowym – Kazimierz Rup, Piotr Sarna, Jerzy Wołkow  137
15. Analiza możliwości modernizacji regulatora przepływu typu UDRD 6 pod kątem poprawy charakterystyki statycznej – Edward Barbachowski, Klaudiusz Klarecki  149
16. Analityczna metoda wyznaczania przepływów z wykorzystaniem modelowania numerycznego – Kazimierz Stoiński, Leszek Doległo 161
17. Związek pomiędzy postacią funkcji niezawodności przewodów hydraulicznych a charakterem ujawniania się ich uszkodzeń – Szymon Salamon  171
18. Podstawy zasilania i sterowania pracą hydraulicznych wiertarek obrotowo-udarowych – Jan Marianowski  183
19. Niskociśnieniowy mobilny układ hydrauliczny – Ryszard Dindorf 197
20. Układ hydrauliczny wiertnicy WIG-200 – Krzysztof Nieśpiałowski, Piotr Rojek, Tomasz Jasiulek, Tomasz Derda  207
21. Badania doświadczalne zderzaka z ciekłym silikonowym elasto- merem – Ryszard Gałąź  219
22. Projektowanie den płaskich zbiorników ciśnieniowych – Jerzy Ickiewicz 
231