Wydawnictwo KOMAG


Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii do publikacji, uniezależnione od opłat za publikacje oraz zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania monografii jeśli:

 • tematyka monografii nie mieści się w profilu wydawnictwa,
 • spełnia wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej,
 • nie uzyskała dwóch pozytywnych recenzji,
 • opracowanie jest niekompletne lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie została przygotowana zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.

Umowa

Po pozytywnym zaakceptowaniu manuskryptu/ Wydawnictwo podpisuje z autorem umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworu z zobowiązaniem do udzielenia sublicencji CC–BY–SA, co oznacza, że utwór może być wykorzystywany przez innych naukowców, pod warunkiem umieszczenia informacji o autorze publikacji oraz rozpowszechnienia na tej samej licencji, co oryginał.

Niezbędnym warunkiem opublikowania monografii jest przekazanie przez autora/autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu na rzecz Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (Karta zgłoszenia, doc).

 

Proces przygotowania publikacji, czyli cykl wydawniczy, podzielić można w uproszczeniu na następujące etapy:

1. Rozpatrzenie propozycji wydawniczej:

 • zgłoszenie (karta zgłoszenia) propozycji wydawniczej przez autora bądź instytucję;
 • Poddanie zgłoszonej pozycji procedurze recenzji;
 • określenie warunków wydania przez wydawnictwo.

2. Prace redakcyjne:

 • redakcja tekstu (którą przeprowadza redaktor merytoryczny lub naukowy);
 • skład i łamanie (redakcja techniczna);
 • akceptacja ze strony autora (korekta autorska) i nadanie książce numeru ISBN;
 • druk publikacji.

3. Dystrybucja:

 • Pozycja trafia do sprzedaży poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Wydawnictwa
 • Książki można nabyć na miejscu w Instytucie KOMAG na ul. Pszczyńskiej 37 w Gliwicach lub zamówić pocztą, gdzie koszty przesyłki pokrywa Wydawnictwo KOMAG.

Działalność wydawnicza realizowana jest zgodnie z ustanowionym Regulaminem. Powołana przez Dyrektora Rada Programowa. Wydawnictwa w skład, której wchodzą pracownicy naukowi z kraju i zagranicy, kształtuje politykę wydawniczą. Wydawnictwo KOMAG stosuje zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym (np. plagiatom czy tzw. ghostwritingowi – publikowaniu artykułów naukowych pod cudzym nazwiskiem). Polityka wydawnicza jest zgodna z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics),

Spełnianie przez wydawnictwo standardów etycznych ma zapewnić, że monografie, czasopismo naukowe oraz materiały konferencyjne są przygotowane w sposób uczciwy i rzetelny. Wydawnictwo ma ustaloną procedurę recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową. Recenzje naukowe są podstawowym narzędziem oceny jakości i oryginalności wyników badań naukowych przedstawionych w publikacjach.

Dyrektorem Wydawnictwa jest  Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Dla wsparcia  zadań statutowych KOMAGU w zakresie działalności wydawniczej została powołana Rada Programowa, w skład której wchodzi przewodniczący rady, 14 członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej.

Rada Programowa Wydawnictwa KOMAG

Przewodniczący Rady Programowej:

prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza

Członkowie Rady:

prof. dr hab. inż. Marian Dolipski - Politechnika Śląska

prof. dr. inż. Carsten Drebenstedt - Uniwersytet Techniczny w Freibergu (Niemcy)

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - Główny Instytut Górnictwa

prof. dr inż. Horst Gondek -  Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Republika Czeska)

prof. dr Joel M. Haight - Uniwersytet Techniczny w Pitsburgu (USA)

prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk - Politechnika Śląska

prof. inż. Daniela Marasova  - Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Republika Słowacka)

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek  - Główny Instytut Górnictwa

prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. mDr H.C. Eugeniusz Świtoński - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

prof. dr hab. inż. Marian Turek - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - Akademia Górniczo-Hutnicza

Sekretarz Rady:

mgr inż. Romana Zając Instytut Techniki Górniczej KOMAG

 

Wydawca i kontakt


INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy

ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice

Sekretarz Redakcji - telefon 32 2374 177, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.