Wydawnictwo KOMAG


W 2018 roku artykuły w kwartalniku „Maszyny Górnicze” recenzowali:

Lista recenzentów wymagana wytycznymi MNiSW, zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011:

1. dr inż. Daniel Adamecki - Politechnika Śląska

2. prof. dr hab. inż. Michał Bodzek - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze

3. dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. P Śl - Politechnika Śląska

4. dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK - Politechnika Krakowska

5. dr inż. Andrzej Drwięga - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

6. dr hab. inż. Sławomir Duda - Politechnika Śląska

7. dr hab. inż. Tomasz Dzitkowski - Politechnika Śląska

8. dr inż. hab. Andrzej Dymarek - Politechnika Śląska

9. dr inż. Andrzej Figiel - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

10. dr inż. Wojciech Grzegorek - Politechnika Śląska

11. dr inż. Przemysław Grzesica - Politechnika Śląska

12. dr inż. Jarosław Joostberens - Politechnika Śląska

13. prof. dr hab. inż. Adam Klich - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

14. dr inż. Antoni Kozieł - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

15. prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

16. dr inż. Józef Markowicz - Politechnika Śląska

17. dr inż. Andrzej Niedworok - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

18. dr inż. Łukasz Orzech - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

19. dr inż. Arkadiusz Pawlikowski - Politechnika Śląska

20. prof. dr hab. inż. Marek Sitarz - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

21. dr hab. inż. Tomasz Suponik - Politechnika Śląska

22. dr inż. Edward Pieczora - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

23. dr inż. Dariusz Prostański - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

24. dr inż. Zbigniew Szkudlarek - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

25. dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

26. dr inż. Marek Szyguła - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

27. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska

28. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof nadzw. Instytutu EMAG - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

29. dr hab. inż. Jacek Wiśniewski, prof. PWr, - Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

30. dr inż. Jarosław Tokarczyk - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

31. dr inż. Marcel Żołnierz - Politechnika Śląska

 

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych.

Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.

Dyrektorem Wydawnictwa jest  Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Dla wsparcia  zadań statutowych Instytutu KOMAG w zakresie działalności wydawniczej została powołana Rada Programowa, w skład której wchodzi przewodniczący rady, 14 członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej.

Rada Programowa Wydawnictwa KOMAG:

Przewodniczący Rady Programowej:

prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza

Członkowie Rady:

prof. dr hab. inż. Marian Dolipski - Politechnika Śląska

prof. dr. inż. Carsten Drebenstedt - Uniwersytet Techniczny we Freibergu (Niemcy)

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - Główny Instytut Górnictwa

prof. dr inż. Horst Gondek -  Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Republika Czeska)

prof. dr Joel M. Haight - Uniwersytet Techniczny w Pittsburghu (USA)

prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk - Politechnika Śląska

prof. inż. Daniela Marasova  - Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Republika Słowacka)

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek  - Główny Instytut Górnictwa

prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. mDr H.C. Eugeniusz Świtoński - Politechnika Śląska

dr hab. inż. Stanisław Trenczek - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

prof. dr hab. inż. Marian Turek - Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - Akademia Górniczo-Hutnicza

Sekretarz Rady:

mgr inż. Romana Zając - Instytut Techniki Górniczej KOMAG

 

Wydawca i kontakt


INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy

ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice

Sekretarz Redakcji - telefon 32 2374 177, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydawnictwo

Open Access – otwarty dostęp - oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego użytkownika sieci do cyfrowych form  zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

Polityka Open Access przyjęta przez kwartalnik naukowo-techniczny Maszyny Górnicze opiera się na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Ma na celu umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badan przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

Dlatego też, Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w czasopiśmie Maszyny Górnicze są zobowiązani do nieodpłatnego przeniesienia na wydawcę (Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach) praw do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczania w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma lub udzielenia wydawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie i rozporządzanie opracowanymi utworami z zachowaniem praw majątkowych przez autora.

Publikowane treści w kwartalniku Maszyny Górnicze będą zamieszczane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC).

Przyznanie wydawcy tych praw gwarantuje wyeliminowanie opóźnień w upowszechnianiu wyników badań, zaś Autorzy stają się szerzej rozpoznawalni. Wersje elektroniczne publikowanych artykułów są bowiem zamieszczanie nie później niż z chwilą ich formalnej publikacji.

 

Podkategorie

Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Wykaz pozycji


 

Pracownicy Instytutu KOMAG rocznie publikują kilkadziesiąt artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych.

 Tu można nas znaleźć

BazTech

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

Web of Science

Scopus  


Zobacz więcej nt. artykułów: informacja naukowo-techniczna.

Seria wydawnicza "Innowacyjne Techniki
i Technologie Mechanizacyjne"

W 2008 roku w Instytucie KOMAG zainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt „Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne”. Seria ta ma na celu prezentację prac badawczych lub grantów zrealizowanych w KOMAG-u i ma na celu prezentację istotnych nowatorskich technik projektowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

Wykaz pozycji

 


 

Wydawnictwo KOMAG wydaje monografie pokonferencyjne, które powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Materiały pokonferencyjne dostępne tylko formie elektronicznej w cenie 40 zł za monografię.

 

 

Seria ma na celu prezentację zagadnień mechanizacji górnictwa podziemnego. Poszczególne monografie będą dostarczać niezbędnych podstaw wiedzy z zakresu budowy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.

 

Wykaz pozycji