Zakład realizuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie maszyn i urządzeń transportu kołowego, cięgnowego i szynowego oraz dla branży maszynowej i technologicznej dla systemów przemieszczania i odstawy materiału w procesach technologicznych dla różnych działów przemysłu. Prace badawczo-rozwojowe dotyczą także modernizacji pracujących maszyn i urządzeń oraz koncepcje dodatkowego wyposażenia do istniejących maszyn.

Maszyny służące do transportu poziomego

Realizujemy prace badawczo-rozwojowe w następujących tematach:

  • Przenośniki taśmowe i zgrzebłowe.
  • Platformy samojezdne, lokomotywy i ciągniki elektryczne oraz spalinowe.
  • Zasobniki i urządzenia do magazynowania materiałów sypkich.
  • Zsuwnie i zsypnie grawitacyjne oraz rozdzielacze mechaniczne strugi nadawy.
  • Pompy do hydrotransportu i wody.
  • Głowice urabiające maszyn roboczych (np. kombajny górnicze, refulery).
  • Maszyny dźwigowe i urabiająco-transportujące.
  • Zaawansowane systemy napędu.

Nasze prace realizowane są z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych i z użyciem nowoczesnych metod projektowania CAD-3D.

Opracowujemy i wykonujemy:

  • Obliczenia urządzeń transportu ciągłego.
  • Opinie i ekspertyzy w zakresie systemów transportowych i układów napędowych.