Biuletyn informacji publicznej

Nazwa: Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Oznaczenie formy prawnej: INSTYTUT BADAWCZY
Nazwa skrócona: ITG KOMAG
Siedziba: województwo śląskie, powiat: M. Gliwice, gmina: Gliwice
Adres: 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37

Telefon: 32 237-41-00
Fax: 32 231-08-43

Strona www: www.komag.eu
BIP ITG KOMAG: www.komag.eu/bip
E-mail: info@komag.eu

NIP: 631-020-07-94
REGON: 000022473
KRS: 0000062371
Konto bankowe: mBank SA Oddział w Katowicach 63 1140 1078 0000 3008 3200 1003.
Szczególna forma własności: 28 PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Własność: 112 WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD): 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Instytut Techniki Górniczej KOMAG jest instytutem badawczym działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 736 j.t. z późn. zm.))
Ustawa o instytutach badawczych

Informacje

Rejestr zmian

Zmiana oznaczenia formy prawnej Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618)Czytaj więcej...

Zobacz więcej

Dostęp do informacji

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na oddzielny wniosek. Wniosek należy złożyć...

Zobacz więcej

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwa, ewidencje i zbiory naukowe Instytutu Techniki Górniczej KOMAG Obejmują: Zbiory zwarte Książki – (UB) Księgozbiór biblioteki ITG KOMAG liczy: 17 410 vol. ( katalog...

Zobacz więcej

Majątek

Wartość majątku Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach według stanu na dzień 31.12.2018 r., wynosi (wartość netto): Nazwa składnika Kwota I Wartości niematerialne i prawne...

Zobacz więcej

Struktura organizacyjna

Sposób działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.Aktualną strukturę organizacyjną KOMAG-u przedstawia schemat organizacyjny. Plik w formacie pdf: Schemat organizacyjny  ...

Zobacz więcej

Przedmiot działania i kompetencje

1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest: 1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki; 3)...

Zobacz więcej

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej: Lilianna StańczakOrganizacja i Zarządzanie Instytut Techniki Górniczej KOMAG e-mail: lstanczak@komag.eutel.: 032 237-44-70 Redakcja techniczna Biuletynu Informacji Publicznej: Irina MizgałaWojciech ŚwiecaDział...

Zobacz więcej