ZASADY

Czynne uczestnictwo w działalności normalizacyjnej przynosi wymierne korzyści takie jak:

 • dostęp do tworzonych projektów norm,
 • wpływ na treść norm i przedstawianie własnych rozwiązań.

Obecna Ustawa o normalizacji nie przewiduje finansowania budżetowego norm, a koszt opracowania normy w większości przypadków pokrywają użytkownicy norm, czyli producenci i konsumenci.

Zwracamy się do Państwa z propozycją współfinansowania nowelizacji szeregu norm z obszaru maszyn górniczych oraz włączenia się w proces ich opracowywania. Zasady finansowania działalności normalizacyjnej określa zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Należności za prace normalizacyjne zgodnie z ww. zarządzeniem obejmują:
 • Koszty notyfikacji we właściwej europejskiej organizacji normalizacyjne (niezależnie od jej wyniku).
 • Koszty zasadnicze opracowania normy własnej (zależne od tematyki, rodzaju normy).
 • Koszty pośrednie tzw. opłaty manipulacyjne na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Każda zadeklarowana przez Państwa kwota zasili fundusz na opracowanie Polskiej Normy własnej.

CO ZREALIZOWANO

Dzięki aktywności Instytutu KOMAG i działających przy nim Komitetów Technicznych oraz zaangażowaniu szeregu przedsiębiorców, do chwili obecnej opracowano nowe, względnie znowelizowano następujące normy:

 • PN-G-36002:2004 Kopalniane szynowe koleje linowe – Napędy – Wymagania Finansowanie – KOMAG
 • PN-G-46866:2005 Kopalniane szynowe koleje linowe – Koleje spągowe – Wymagania Finansowanie – KOMAG
 • PN-G-46867:2007 Kopalniane szynowe koleje linowe – Koleje podwieszone – Wymagania Finansowanie – KOMAG
 • PN-G-46039:2008 Wozy kopalniane- Sprzęg hakowy-Wymagania i badania Finansowanie: KOMAG – MONTANA
 • PN-G-52002:2009 Urządzenia odpylające w górnictwie podziemnym – Wymagania i badania Finansowanie – KOMAG
 • PN-G-46031:2010 Wozy kopalniane – Wozy średnie – Wymagania Finansowanie: KOMAG – MONTANA
 • PN-G-46860:2011 Wózki hamulcowe i urządzenia hamowania awaryjnego – Wymagania Finansowanie: KOMAG -VACAT –RYFAMA -BECKER WARKOP
 • PN-G-43042:2011 Lutnie wirowe w górnictwie podziemnym – Wymagania i badania Finansowanie: KOMAG- SelmaG
 • PN -G-32000:2011 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne – Złącza wtykowe – Wymagania Finansowanie: KOMAG – OBAC
 • PN-G-32010:2012 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne – Węże i przewody hydrauliczne z gumy wzmocnione drutem Finansowanie: KOMAG – Tubes International Sp. z o.o. – AGR Ewa Rojowiec – BOMAR S.A.
 • PN-G-15536:2013-06 Górnicza obudowa indywidualna – Stojaki hydrauliczne centralnie zasilane. Finansowanie: KOMAG – HYDROMEL S.A. – ZMG Glinik Sp. z o.o.
 • PN-G-52001:2015-11 Urządzenia do zwalczania zapylenia w górnictwie podziemnym – Dysze zraszające. Finansowanie: ITG KOMAG.