Okładka - monografia `ZRASZANE POWIETRZNO-WODNE JAKO METODA OGRANICZENIA ZAGROŻENIA...`

Seria wydawnicza „Prace Naukowe – Monografie KOMAG”

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe – Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania laboratoryjne i teoretyczne

Aneta Augustyn Monografia nr 44Gliwice 2014, s.1-97, il., bibliogr. 103 poz.ISBN 978-83-60708-84-2, cena egz. 35,00 zł Celem publikacji jest opis teoretycznych i laboratoryjnych badań stanowiących … "Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych. Badania laboratoryjne i teoretyczne"

Czytaj więcej...

Narzędzia informatyczne wspomagające kształtowanie kompetencji pracowników transportu podziemnego w zakładach górniczych

Łukasz Jaszczyk Monografia nr 41Gliwice 2013, s.1-147, il., bibliogr. 123 poz.ISBN 978-83-60708-79-8cena egz. 35,00 zł W monografii: „Narzędzia informatyczne wspomagające kształtowanie kompetencji pracowników transportu podziemnego w … "Narzędzia informatyczne wspomagające kształtowanie kompetencji pracowników transportu podziemnego w zakładach górniczych"

Czytaj więcej...

Sepsa – Patogeneza choroby i metody leczenia

Monika Gawlik-Jędrysiak, Andrzej Gamian Monografia nr 34Gliwice 2011, s.1-25,  il., bibliogr. 73 poz. ISBN  978-83-60708-50-7 cena egz. 25,00 zł Uogólnione zakażenia bakteryjne u pacjentów hospitalizowanych … "Sepsa – Patogeneza choroby i metody leczenia"

Czytaj więcej...

Wpływ parametrów akumulatora gazowego na wielkości charakteryzujące zmianę ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego

Stanisław Szweda, Krzysztof Mazurek Monografia nr 28Gliwice 2008, s.1-97, ISBN  978-83-60708-26-2 cena egz. 35,00 zł Przedmiotem niniejszej pracy jest wykorzystanie metod: elementów skończonych i objętości … "Wpływ parametrów akumulatora gazowego na wielkości charakteryzujące zmianę ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego"

Czytaj więcej...

Formowanie połączeń blach prasowaniem na zimno

Krzysztof Tubielewicz, Krzysztof Turczyński Monografia nr 26Gliwice 2008, s.1-111,  il., bibliogr.ISBN  978-83-60708-24-8 cena egz. 35,00 zł W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie techniczne z zakresu połączenia … "Formowanie połączeń blach prasowaniem na zimno"

Czytaj więcej...

Zacieranie przekładni zębatych

Praca pod redakcją Jerzego Tomaszewskiego i Józefa Drewniaka Monografia nr 20Gliwice 2007, s.1-164, ISBN  978-83-60708-08-8 cena egz. 40,00 zł W pracy opisano mechanizm zacierania się … "Zacieranie przekładni zębatych"

Czytaj więcej...

Badanie charakterystyk dynamicznych sprzęgła wielopłytkowego zintegrowanego z przekładnią zębatą obiegową napędu przenośników górniczych

Antoni Skoć, Andrzej Drwięga Monografia nr 13Gliwice 2006, s.1-142,ISBN  83-922681-7-2 cena egz. 35,00 zł W pierwszych rozdziałach pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych z napędami przenośników … "Badanie charakterystyk dynamicznych sprzęgła wielopłytkowego zintegrowanego z przekładnią zębatą obiegową napędu przenośników górniczych"

Czytaj więcej...

Podziemne składowanie

Kłeczek Z. Radomski A. Zeljaś D. Monografia nr 10Gliwice 2005 s. 1‑72, il., bibliogr. ISBN 83-920972-9-7 cena egz. 35,00 zł Podziemne składowanie jako element inżynierii … "Podziemne składowanie"

Czytaj więcej...

Podziemne magazynowanie

Kłeczek Z. Radomski A. Zeljaś D. Monografia nr 9 Gliwice 2005 s. 1‑98, il., bibliogr.ISBN 83-920972-8-9 cena egz. 35,00 zł Podziemne magazynowanie jako element inżynierii … "Podziemne magazynowanie"

Czytaj więcej...