13.02.2020 r. SEMINARIUM „Projekt badawczy”
Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych.
Referuje: dr inż. Edward Pieczora

20.02.2020 r. SEMINARIUM „Projekty badawcze własne”
1. Urządzenie do zasypywania pyłem kamiennym półek zapór przeciwwybuchowych
Referuje: mgr inż. Tomasz Sinka
2. Koncepcja segmentowego przenośnika taśmowego
Referuje: dr inż. Zbigniew Szkudlarek

12.03.2020 r. SEMINARIUM „Projekty badawcze własne”
1. Urządzenie do czyszczenia kopalnianych kanałów ściekowych
Referuje: dr inż. Krzysztof Nieśpiałowski
2. Koncepcja nowego rozwiązania zagęszczacza DORRA
Referuje: dr inż. Piotr Matusiak

Informacje organizacyjne:
  1. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej na parterze o godz. 13.00.
  2. Czas przeznaczony na referowanie 15-20 minut /za wyjątkiem referatów zamawianych/.
  3. Proszę referujących o zgłaszanie przed rozpoczęciem seminarium potrzeby użycia sprzętu multimedialnego w sekretariacie „DZD”.

UWAGA Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby spoza Instytutu KOMAG proszone są o potwierdzenie swojego udziału w seminarium najpóźniej trzy dni przed terminem seminarium w Sekretariacie DZD tel. 32/2374 687