Redaktor Naczelny – dr hab. inż. Dariusz Prostański prof. ITG KOMAG
Z-ca Redaktora Naczelnego – dr inż. Edward Pieczora
Sekretarz Redakcji – mgr inż. Romana Zając

Redaktorzy tematyczni:
Dyscyplina naukowa

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński
dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG
dr hab. inż. Stanisław Trenczek

Automatyka, elektronika i elektrotechnika
dr inż. Krzysztof Stankiewicz

Inżynieria mechaniczna
dr inż. Jarosław Tokarczyk

Redaktor językowy – dr inż. Małgorzata Malec

Redaktor techniczny – mgr inż. Marzena Pabian-Macina

Wydawca i kontakt

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

E-mail redakcji – maszynygornicze@komag.eu

Redaktor Naczelny – telefon 32 2374 600, e-mail dprostanski@komag.eu lub maszynygornicze@komag.eu

Sekretarz Redakcji – telefon 32 2374 177, e-mail rzajac@komag.eu lub maszynygornicze@komag.eu