Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej:

Lilianna Stańczak
Organizacja i Zarządzanie

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
e-mail: lstanczak@komag.eu
tel.: 032 237-44-70

Redakcja techniczna Biuletynu Informacji Publicznej:

Irina Mizgała
Wojciech Świeca
Dział Informatyki
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37
Telefon: (032) 237-41-00
Fax: (032) 231-08-43
Strona www: www.komag.eu
BIP: www.komag.eu/bip
E-mail: info@komag.eu