Lista recenzentów współpracujących z Redakcją w latach 2017-2019

 1. dr inż. Daniel Adamecki – Politechnika Śląska
 2. dr hab. inż. Michał Bodzek – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
 3. dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ – Politechnika Śląska
 4. dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK – Politechnika Krakowska
 5. dr inż. Piotr Buchwald – Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
 6. dr inż. Andrzej Drwięga – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 7. dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚ – Politechnika Śląska
 8. dr hab. inż. Tomasz Dzitkowski, prof. PŚ – Politechnika Śląska
 9. dr hab. inż. Andrzej Dymarek, prof. PŚ – Politechnika Śląska
 10. dr inż. Andrzej Figiel – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 11. dr inż. Wojciech Grzegorzek – Politechnika Śląska
 12. dr inż. Przemysław Grzesica – Politechnika Śląska
 13. dr inż. Jarosław Joostberens – Politechnika Śląska
 14. dr inż. Marek Kalita – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 15. dr inż. Jan Kania – Politechnika Śląska
 16. dr hab. inż. Adam Klich – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 17. dr inż. Antoni Kozieł – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 18. dr hab. inż. Stanisław Kulas – Politechnika Warszawska
 19. dr inż. Mariusz Kuczaj – Politechnika Śląska
 20. prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 21. dr inż. Rajmund Mann – Politechnika Śląska
 22. dr inż. Józef Markowicz – Politechnika Śląska
 23. dr inż. Krzysztof Mazurek – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 24. dr inż. Dariusz Michalak – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 25. dr inż. Dariusz Musioł – Politechnika Śląska
 26. dr inż. Andrzej Niedworok – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 27. dr inż. Andrzej Nowrot – Politechnika Śląska
 28. dr inż. Piotr Ociepka – Politechnika Śląska
 29. dr inż. Łukasz Orzech – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 30. dr inż. Arkadiusz Pawlikowski – Politechnika Śląska
 31. dr inż. Anna Piaskowy – Politechnika Śląska
 32. dr hab. inż. Marek Sitarz – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 33. dr hab. inż. Tomasz Suponik, prof. PŚ – Politechnika Śląska
 34. dr inż. Edward Pieczora – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 35. dr inż. Bartosz Polnik – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 36. dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 37. dr inż. Arkadiusz Pawlikowski- Politechnika Śląska
 38. dr inż. Agnieszka Sękala – Politechnika Śląska
 39. dr inż. Piotr Sobota – Politechnika Śląska
 40. dr inż. Zbigniew Szkudlarek – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 41. dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 42. dr inż. Marek Szyguła – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 43. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder – Politechnika Śląska
 44. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. ITG KOMAG – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 45. dr inż. Jarosław Tokarczyk – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 46. dr hab. inż. Jacek Wiśniewski, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
 47. dr inż. Marcel Żołnierz – Politechnika Śląska