Dyrektorem Wydawnictwa jest Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Dla wsparcia zadań statutowych Instytutu KOMAG w zakresie działalności wydawniczej została powołana Rada Programowa, w skład której wchodzi przewodniczący rady, 14 członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej.

Rada Programowa Wydawnictwa KOMAG:

Przewodniczący Rady Programowej:
 • prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza
Członkowie Rady:
 • prof. dr hab. inż. Marian Dolipski – Politechnika Śląska
 • prof. dr. inż. Carsten Drebenstedt – Uniwersytet Techniczny we Freibergu (Niemcy)
 • prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Główny Instytut Górnictwa
 • prof. dr inż. Horst Gondek – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Republika Czeska)
 • prof. dr Joel M. Haight – Uniwersytet Techniczny w Pittsburghu (USA)
 • prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk – Politechnika Śląska
 • prof. inż. Daniela Marasova – Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Republika Słowacka)
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek – Główny Instytut Górnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Świder – Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. mDr H.C. Eugeniusz Świtoński – Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Stanisław Trenczek – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • prof. dr hab. inż. Marian Turek – Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko – Akademia Górniczo-Hutnicza
Sekretarz Rady:
 • mgr inż. Romana Zając – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Wydawca i kontakt

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy
ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice
Sekretarz Redakcji – telefon 32 2374 177, e-mail rzajac@komag.eu