Projekty badawcze

Projekty badawcze finansowane ze środków krajowych nadzorowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Projekty badawcze nadzorowane przez Narodowe Centrum Nauki:

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów