Projekt zrealizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B,

dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:

„Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym”

Akronim:PROFI

Nr Umowy:

Umowa nr PBS1/B2/2/2012

Cel projektu:

Celem projektu badawczego było ograniczenie skali i nasilenia niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa podsystemu społecznego oraz eliminację niedostatków organizacyjnych.

Okres realizacji projektu:

Listopad 2012 – kwiecień 2015

Projekt zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Główny Instytut Górnictwa – Lider, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz Kompania Węglowa S.A.