• odstępy izolacyjne powierzchniowe,
  • odstępy izolacyjne powietrzne,
  • odstępy izolacyjne przez izolację stałą,
  • długości złącz ognioszczelnych,
  • luzy promieniowe,
  • prześwity.
Wyposażenie do pomiarów i badań:
  • przyrządy pomiarowe (suwmiarki, macki pomiarowe, szczelinomierze itp.),
  • aparatura do sprawdzania i wzorcownia przyrządów do pomiarów geometrycznych klasy 1.