Pomiary temperatury

 • powierzchni,
 • gazów i cieczy.
Metoda pomiaru:
 • akredytowana metoda stykowa w zakresie: -75°C ÷ +400°C.
Wyposażenie do pomiarów i badań:
 • osiemnastokanałowy rejestrator temperatury,
 • siedmiokanałowy rejestrator temperatury,
 • zestawy czujników temperatury,
 • piec kalibracyjny typu Jupiter 650B produkcji Isotech,
 • platynowe termoelementy odniesienia,
 • pirometr radiacyjny,
 • zestaw termopar,
 • zestaw termoelementów Pt100,
 • kamera termowizyjna.
Zdjęcie - aparatura służąca do pomiarów temperatury