• w środowisku pracy i/lub na stanowiskach pracy,
  • projektorów maszyn górniczych i/lub reflektorów oświetleniowych.
Metoda pomiarowa:
  • pomiar natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i projektorów w zakresie do 20klx.