Instytut KOMAG chroni innowacyjne rozwiązania w Urzędzie Patentowym RP. W ponad 65-letniej historii KOMAG-u zgłoszono do ochrony ok. 4500 wynalazków.

Wyszukiwarka patentów

Patenty uzyskane w 2018 r.:

 1. Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu z automatycznym trybem pracy manewrowej (PL.229 279).
 2. Autonomiczny system monitoringu parametrów bezpiecznej pracy baterii akumulatorów ołowiowych lokomotywy górniczej (PL.229580).
 3. Urządzenie do pomiaru potencjału geotermicznego gruntu lub górotworu (PL.230 588).   
 4. Stabilizator hydrauliczny ze wspomaganiem mechanicznym, szczególnie dla kolejki podwieszonej (PL.229 823).     
 5. Układ sterujący systemem kontroli zapylenia w wyrobiskach górniczych (PL.229 919).       
 6. Filtr do cieczy zwrotnie płukany (PL.231 035).      
 7. Filtr do cieczy zwrotnie płukany (PL.230 751).      
 8. Pneumatyczny układ sterowania kołowrotem (P.417 414).            
 9. Zespół zaworów z elektromagnetycznym sterowaniem pośrednim z przepływem w jednym kierunku (P.409 866).       
 10. Hydrauliczny agregat hamulcowy dla awaryjno-postojowego zatrzymania pojazdu (PL.230 758).   
 11. Sposób i urządzenie do ciągłego termicznego rozkładu odpadowych tworzyw sztucznych, zwłaszcza poliolefin (P.409 371).   
 12. Sposób skojarzonego prowadzenia procesów termicznej przeróbki odpadów (PL.230 753).             
 13. Automatycznie sterowany zespół sprężarki (P.417 884).
 1. Generator energii elektrycznej zasilany zmianami ciśnienia medium roboczego w układzie hydraulicznym    (Ru.70208).
 2. Modułowy zawór zwrotny (Ru.70264).
 3. Układ automatycznego zraszania źródeł zapylenia na kopalnianych drogach transportowych (Ru. 70367).
 4. Dopalacz spalin do górniczego napędu spalinowego (W.124854).
 5. Ekologiczny napęd wirnika wentylatora w szczególności do okapów kuchennych (W.125 608).

 

 1. Przesyp (PL.226347).
 2. Urządzenie do czyszczenia trasy kolejki podwieszonej (PL.226360).
 3. Sposób diagnostyki górniczego kombajnu ścianowego (PL.226981).
 4. Sposób transportu urobku szczególnie przy drążeniu szybu górniczego (PL.227003).
 5. Uszczelnienie zaworu otwierającego lub zamykającego przepływ cieczy (PL.227087).
 6. Głowica zaciskowa z hydraulicznym systemem zacisku szczęk PL.227114).
 7. Mobilne urządzenie do neutralizacji pyłów osiadłych, zwłaszcza do górniczych stref zabezpieczających (P.410860).
 8. Dysza gazowa z tłumikiem hałasu (P.406953).
 9. Urządzenie do aktywnego tłumienia wybuchu (P.411227).
 10. Segment zabudowy (P.411697).
 11. Kompleks szybowy (P.411710).
 12. Urządzenie kombajnowe do suchego drążenia szybu, zwłaszcza dla kopalń (P.411819).
 13. Prasa hydrauliczna do wytwarzania wielkoformatowych płyt z tworzywa sztucznego (P.416487).
 14. System elektrycznego układu napędowego samojezdnego wozu odstawczego (P.415739).
 15. Zawór zwrotny sterowany cylindrem (P.416793).
 16. System zraszania z automatycznym wyborem jego intensywności (P.412806).
 17. Kruszarka kratowa zwłaszcza dla kopalń miedzi (P.412415).
 18. Mocownik jednostki napędowej zwłaszcza dla koła kolejki górniczej (P.412046).
 1. Zespół pompowo-zaworowy (69281).
 2. Wirnik maszyny flotacyjnej (69503).
 3. Moduł zasilania dla lokomotywy z własnym źródłem zasilania (69826).
 4. Osłona przeciwwybuchowa zintegrowana z radiatorem miedzianym (69861).
Instytut KOMAG chroni innowacyjne rozwiązania w Urzędzie Patentowym RP. W ponad 65-letniej historii KOMAG-u zgłoszono do ochrony ok. 4500 wynalazków.

Wyszukiwarka patentów

Patenty uzyskane w 2018 r.:

 1. Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu z automatycznym trybem pracy manewrowej (PL.229 279).
 2. Autonomiczny system monitoringu parametrów bezpiecznej pracy baterii akumulatorów ołowiowych lokomotywy górniczej (PL.229580).
 3. Urządzenie do pomiaru potencjału geotermicznego gruntu lub górotworu (PL.230 588).
 4. Stabilizator hydrauliczny ze wspomaganiem mechanicznym, szczególnie dla kolejki podwieszonej (PL.229 823).
 5. Układ sterujący systemem kontroli zapylenia w wyrobiskach górniczych (PL.229 919).
 6. Filtr do cieczy zwrotnie płukany (PL.231 035).
 7. Filtr do cieczy zwrotnie płukany (PL.230 751).
 8. Pneumatyczny układ sterowania kołowrotem (P.417 414).
 9. Zespół zaworów z elektromagnetycznym sterowaniem pośrednim z przepływem w jednym kierunku (P.409 866).
 10. Hydrauliczny agregat hamulcowy dla awaryjno-postojowego zatrzymania pojazdu (PL.230 758).
 11. Sposób i urządzenie do ciągłego termicznego rozkładu odpadowych tworzyw sztucznych, zwłaszcza poliolefin (P.409 371).
 12. Sposób skojarzonego prowadzenia procesów termicznej przeróbki odpadów (PL.230 753).
 13. Automatycznie sterowany zespół sprężarki (P.417 884).

Prawa ochronne uzyskane w 2018 r.:

 1. Generator energii elektrycznej zasilany zmianami ciśnienia medium roboczego w układzie hydraulicznym (Ru.70208).
 2. Modułowy zawór zwrotny (Ru.70264).
 3. Układ automatycznego zraszania źródeł zapylenia na kopalnianych drogach transportowych (Ru. 70367).
 4. Dopalacz spalin do górniczego napędu spalinowego (W.124854).
 5. Ekologiczny napęd wirnika wentylatora w szczególności do okapów kuchennych (W.125 608).

Patenty uzyskane w 2017 r.:

 1. Przesyp (PL.226347).
 2. Urządzenie do czyszczenia trasy kolejki podwieszonej (PL.226360).
 3. Sposób diagnostyki górniczego kombajnu ścianowego (PL.226981).
 4. Sposób transportu urobku szczególnie przy drążeniu szybu górniczego (PL.227003).
 5. Uszczelnienie zaworu otwierającego lub zamykającego przepływ cieczy (PL.227087).
 6. Głowica zaciskowa z hydraulicznym systemem zacisku szczęk PL.227114).
 7. Mobilne urządzenie do neutralizacji pyłów osiadłych, zwłaszcza do górniczych stref zabezpieczających (P.410860).
 8. Dysza gazowa z tłumikiem hałasu (P.406953).
 9. Urządzenie do aktywnego tłumienia wybuchu (P.411227).
 10. Segment zabudowy (P.411697).
 11. Kompleks szybowy (P.411710).
 12. Urządzenie kombajnowe do suchego drążenia szybu, zwłaszcza dla kopalń (P.411819).
 13. Prasa hydrauliczna do wytwarzania wielkoformatowych płyt z tworzywa sztucznego (P.416487).
 14. System elektrycznego układu napędowego samojezdnego wozu odstawczego (P.415739).
 15. Zawór zwrotny sterowany cylindrem (P.416793).
 16. System zraszania z automatycznym wyborem jego intensywności (P.412806).
 17. Kruszarka kratowa zwłaszcza dla kopalń miedzi (P.412415).
 18. Mocownik jednostki napędowej zwłaszcza dla koła kolejki górniczej (P.412046).

Prawa ochronne uzyskane w 2017 r.:

 1. Zespół pompowo-zaworowy (69281).
 2. Wirnik maszyny flotacyjnej (69503).
 3. Moduł zasilania dla lokomotywy z własnym źródłem zasilania (69826).
 4. Osłona przeciwwybuchowa zintegrowana z radiatorem miedzianym (69861).