Koszty związane z procesem certyfikacji i nadzorem ponosi Klient. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wyrobu lub grupy wyrobów, w oparciu o aktualny cennik, bez stawiania nieuzasadnionych warunków finansowych dyskryminujących klientów.

Procedura ustalania wysokości opłat obejmuje:

  • ocenę procesu produkcyjnego lub systemu zarządzania jakością,
  • badania na potrzeby oceny zgodności wyrobów,
  • wydanie certyfikatu,
  • sprawdzenie zgodności wyrobów z wymaganiami, dokonywane podczas nadzoru.
Opłaty za wyżej wymienione czynności różnicuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.

Podstawę do określenia wysokości opłat stanowi w szczególności:

  • rodzaj wyrobu, wykonanej czynności lub usługi,
  • zakres oceny,
  • stopień skomplikowania wykonanej czynności, usługi,
  • koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin,
  • koszty administracyjne Jednostki certyfikującej.

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 2374604, (32) 2374570
oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu