nr i data postępowania

ZP – 127 /2020 z dnia 21.04.2020 r.

przedmiot postępowania

Dostawa baterii ogniw litowych

tryb realizacji zamówienia

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o postępowaniu

opublikowane w:

1. Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

2. Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Po pod nr/ z dnia


Informacja o udzieleniu zamówienia

Portal Urzędu Zamówień Publicznych

pod numerem 510101860 – N – 2020 z dnia 10.06.2020 r.

Złożono ofert

1

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego

na realizację

zamówienia (netto)

161 000,00 zł

1. odrzucono:

2. wykluczono:

0

0

Wartość umowy netto

161 000,00 zł

Zawarto umowę nr / data

Umowa nr TB/142/ZP-127/2020 z dnia 22.04.2020 r. zawarta z

NRG PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 18m U12