System oceny zgodności reguluje Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655).KOMAG jest jednostką notyfikowaną (nr notyfikacji 1456) i prowadzi ocenę zgodności wyrobów w zakresie następujących dyrektyw europejskich:
 • 2006/42/WE Maszyny,
 • 2014/34/UE ATEX,
 • 2006/48/WE Bezpieczeństwo zabawek.
Status jednostki notyfikowanej uprawnia KOMAG do przeprowadzania oceny wyrobów na zgodność z wymaganiami w/w Dyrektyw i potwierdzenia tej oceny poprzez:
 • poświadczenie przyjęcia dokumentacji technicznej do przechowywania,
 • certyfikat badania typu WE / UE,
 • certyfikat zgodności,
 • powiadomienie o zapewnieniu jakości procesu produkcji,
 • powiadomienie o zapewnieniu jakości produktu,
 • opinia techniczna,
 • program badań produktu,
 • raport z oceny.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Figiel
Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: afigiel@komag.eu
tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570
tel. kom. +48 609583804,
fax: +48 32 2374581