Zakład Obudów Zmechanizowanych realizuje prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie maszyn i urządzeń podpierających strop, zwłaszcza sekcji obudowy zmechanizowanej.

Oferujemy:

  • Opracowanie koncepcji w zakresie:

– nowych rozwiązań sekcji obudowy zmechanizowanej – modernizacji istniejących konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej – nowych rozwiązań sekcji zmechanizowanej obudowy specjalnego przeznaczenia, np. obudowy skrzyżowania ściana-chodnik – innowacyjnych rozwiązań indywidualnej obudowy specjalnego przeznaczenia, np. obudowy ratowniczej – elementów i zespołów hydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej, indywidualnej i specjalnej – układów zasilania i sterowania hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej – zespołów zasilania i sterowania hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej – kompletnych instalacji rurociągów magistralnych

  • Udział w komisjach powoływanych przez Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych w celu przeprowadzenia oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej na podstawie obowiązujących przepisów – jako przedstawiciele jednostki notyfikowanej.
  • Opracowanie opinii dotyczących stosowania w ścianach różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w oparciu o posiadane przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG upoważnienie Rzeczoznawcy wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
  • Prowadzenie nadzorów związanych z sekcjami obudowy zmechanizowanej, analizy i obliczenia z wykorzystaniem technik komputerowych.

Kontakt:

dr inż. Marek Szyguła

Kierownik Zakładu Obudów Zmechanizowanych

tel. 32/2374 124

e-mail: mszygula@komag.eu