Zdjęcie nowości w światowej literaturze górniczej

We wszystkich dziedzinach działalności technicznej dostęp do aktualnej i specjalistycznej informacji poprzez profesjonalny przegląd bibliograficzny jest warunkiem sukcesu. Ktokolwiek poszukiwał informacji z interesującej go dziedziny, czy też na temat pewnych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn, wie jaka to żmudna praca i ile czasu trzeba spędzić w bibliotekach, aby dotrzeć do interesujących informacji. Ogromnym ułatwieniem w poszukiwaniach są bibliograficzne bazy komputerowe oraz informatory bibliograficzne.W oparciu o informacje z bibliograficznej bazy komputerowej INTE-KOMAG wydawane jest opracowanie bibliograficzne „Nowości w Światowej Literaturze Górniczej”.

„Nowości…” opisują rocznie około 1800 pozycji bibliograficznych ze światowej literatury fachowej i stanowią niewątpliwą pomoc w poszukiwaniu nowości literaturowych w zakresie mechanizacji górnictwa oraz ewentualnym kompletowaniu bibliografii do opracowań naukowych. Opracowanie to pozwala śledzić nowości i przemiany zachodzące w technice górniczej i przemyśle wydobywczym, a także porusza zagadnienia ochrony środowiska szczególnie przemysłowego oraz restrukturyzacji przemysłu, certyfikacji i jakości.

„Nowości w Światowej Literaturze Górniczej” są obecnie wydawane w wersji elektronicznej w otwartym dostępie.

Od 2020 roku „Nowości…” są wydawane jako kwartalnik.Wejdź do ARCHIWUM „NOWOŚCI…”.

Wydawca i kontakt

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Redakcja:
Redaktor Naczelny – mgr Elżbieta Kwaśniewska Gajda

Kontakt:
egajda@komag.eu
lub tel.: 32 2374 305