Komitet Techniczny PKN Nr 285

ZAPYTANIE

INTERPRETACJA

Interpretacja zapisów normy PN-G-32000:2011

 

   
   
   

 

ZASADY

Czynne uczestnictwo w działalności normalizacyjnej przynosi wymierne korzyści takie jak:

  • dostęp do tworzonych projektów norm,
  • wpływ na treść norm i przedstawianie własnych rozwiązań.

Obecna Ustawa o normalizacji nie przewiduje finansowania budżetowego norm, a koszt opracowania normy w większości przypadków pokrywają użytkownicy norm, czyli producenci i konsumenci.

Zwracamy się do Państwa z propozycją współfinansowania nowelizacji szeregu norm z obszaru maszyn górniczych oraz włączenia się w proces ich opracowywania. Zasady finansowania działalności normalizacyjnej określa zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Należności za prace normalizacyjne zgodnie z ww. zarządzeniem obejmują:

  • Koszty notyfikacji we właściwej europejskiej organizacji normalizacyjne (niezależnie od jej wyniku).
  • Koszty zasadnicze opracowania normy własnej (zależne od tematyki, rodzaju normy).
  • Koszty pośrednie tzw. opłaty manipulacyjne na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Każda zadeklarowana przez Państwa kwota zasili fundusz na opracowanie Polskiej Normy własnej.

CO ZREALIZOWANO

Dzięki aktywności Instytutu KOMAG i działających przy nim Komitetów Technicznych  oraz zaangażowaniu szeregu przedsiębiorców, do chwili obecnej opracowano nowe, względnie znowelizowano następujące normy:

PN-G-36002:2004 Kopalniane szynowe koleje linowe - Napędy – Wymagania
Finansowanie - KOMAG
PN-G-46866:2005 Kopalniane szynowe koleje linowe - Koleje spągowe – Wymagania
Finansowanie - KOMAG
PN-G-46867:2007 Kopalniane szynowe koleje linowe - Koleje podwieszone – Wymagania
Finansowanie - KOMAG
PN-G-46039:2008 Wozy kopalniane- Sprzęg hakowy-Wymagania i badania
Finansowanie: KOMAG - MONTANA
PN-G-52002:2009 Urządzenia odpylające w górnictwie podziemnym - Wymagania i badania
Finansowanie  - KOMAG
PN-G-46031:2010 Wozy kopalniane - Wozy średnie – Wymagania
Finansowanie: KOMAG - MONTANA
PN-G-46860:2011 Wózki hamulcowe i urządzenia hamowania awaryjnego – Wymagania
Finansowanie: KOMAG -VACAT –RYFAMA -BECKER WARKOP
PN-G-43042:2011 Lutnie wirowe w górnictwie podziemnym – Wymagania i badania
Finansowanie: KOMAG- SelmaG
PN -G-32000:2011 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne - Złącza wtykowe - Wymagania
Finansowanie: KOMAG - OBAC
PN-G-32010:2012 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne - Węże i przewody hydrauliczne z gumy wzmocnione drutem
Finansowanie: KOMAG - Tubes International Sp. z o.o. - AGR Ewa Rojowiec - BOMAR S.A.
PN-G-15536:2013-06 Górnicza obudowa indywidualna - Stojaki hydrauliczne centralnie zasilane.
Finansowanie: KOMAG - HYDROMEL S.A. - ZMG Glinik Sp. z o.o.
PN-G-52001:2015-11 Urządzenia do zwalczania zapylenia w górnictwie podziemnym - Dysze zraszające.
Finansowanie: ITG KOMAG.

 

Istotnym instrumentem spełniania wymagań technicznych w odniesieniu do bezpiecznych konstrukcji maszyn i urządzeń są normy.

Polska normalizacja bazuje, w coraz większym stopniu, na normach europejskich, które stanowią wydatną pomoc w procedurach oceny wyrobu i jego wprowadzaniu na rynek Unii Europejskiej. W przypadku braku norm europejskich, często zasadnicze wymagania dla określonych grup wyrobów, definiowane są na poziome norm krajowych.

KOMAG od ponad pięćdziesięciu lat prowadzi w różnych formach działalność normalizacyjną.

Instytut Techniki Górniczej jest członkiem 11 Komitetów Technicznych PKN: KT, 6, KT 64, KT 124, KT 143, KT 160, KT 164, KT 237, KT 275, KT 281, KT 285, KT 304, ponadto prowadzi dwa Sekretariaty Komitetów Technicznych:

Więcej informacji na temat zakresu działania Sekretariatów oraz zasad sponsorowania norm w rozwiniętym menu Normalizacja.

ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie

Image

Z dniem 1 stycznia 2003 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386), na podstawie której działają Komitety Techniczne.

Komitety techniczne są kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG prowadzi Sekretariat Komitetu Technicznego nr 164 oraz aktywnie uczestniczy w jego pracach.

Zakres działania Komitetu Technicznego nr 164 obejmuje:

Wymagania bezpieczeństwa dla: wyposażenia technicznego zakładów górniczych, systemów zasilania i zabezpieczeń w elektroenergetyce kopalnianej, telekomunikacji w zakładach górniczych, urządzeń i systemów oceny zagrożeń naturalnych.

Komitet nr 164 jest wiodącym w zakresie współpracy z: europejskim Komitetem CEN/TC 196; (grupy robocze WG 1; WG 3; WG 4; WG 5; TC WG 7)

W skład Komitetu wchodzą specjaliści, z zakresu tematycznego jemu przyporządkowanego, delegowani przez organy administracji rządowej, organizacje: gospodarcze, pracodawców, konsumenckie, zawodowe i naukowo-techniczne, szkół wyższych i nauki.

 

Zobacz skład Komitetu Technicznego

Przewodniczący : Marek Jaszczuk
Zastępca : Andrzej Figiel
Sekretarz : Romana Zając

INTERPRETACJA NORM

 

Kontakt:

Sekretarz Komitetu - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 32/2374-177

 

Wszystkich zainteresowanych, zarówno działalnością Komitetów Technicznych,
jak i tworzeniem nowych Polskich Norm z dziedziny górnictwa,
zachęcamy do współpracy w ramach działających przy KOMAG-u Sekretariatów.