Istotnym instrumentem spełniania wymagań technicznych w odniesieniu do bezpiecznych konstrukcji maszyn i urządzeń są normy.

Polska normalizacja bazuje, w coraz większym stopniu, na normach europejskich, które stanowią wydatną pomoc w procedurach oceny wyrobu i jego wprowadzaniu na rynek Unii Europejskiej. W przypadku braku norm europejskich, często zasadnicze wymagania dla określonych grup wyrobów, definiowane są na poziome norm krajowych.

KOMAG od ponad pięćdziesięciu lat prowadzi w różnych formach działalność normalizacyjną.

Instytut Techniki Górniczej jest członkiem 11 Komitetów Technicznych PKN: KT, 6, KT 64, KT 124, KT 143, KT 160, KT 164, KT 237, KT 275, KT 281, KT 285, KT 304, ponadto prowadzi dwa Sekretariaty Komitetów Technicznych:

Więcej informacji na temat zakresu działania Sekretariatów oraz zasad sponsorowania norm w rozwiniętym menu Normalizacja.