Projekt realizowany w ramach Programu OPUS 10, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu:

„Badania i modelowanie mechanizmu zniszczenia materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągających”

Akronim:

Rodest

Nr Umowy:

Umowa nr 2015/19/B/ST10/02817

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie empirycznego modelu zniszczenia skał zwięzłych w złożonym przestrzennym stanie naprężenia wywołanym siłą przyłożoną do cięgna zamocowanego elementem rozprężnym w caliźnie skalnej. Wyniki badań przewidzianych w projekcie, posłużą do opracowania numerycznych symulacji oraz empirycznych zależności określających mechanizm zniszczenia materiału skalnego.

Okres realizacji projektu:

październik 2016 – październik 2019

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe w skład którego wchodzą: Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Lider oraz Politechnika Lubelska.