Działalność patentowa - Prawa ochronne uzyskane w 2017 r.

Spis treści

Prawa ochronne uzyskane w 2017 r.:

  1. Zespół pompowo-zaworowy (69281).
  2. Wirnik maszyny flotacyjnej (69503).
  3. Moduł zasilania dla lokomotywy z własnym źródłem zasilania (69826).
  4. Osłona przeciwwybuchowa zintegrowana z radiatorem miedzianym (69861).