Działalność patentowa - Prawa ochronne uzyskane w 2018 r.

Spis treści

Prawa ochronne uzyskane w 2018 r.:

  1. Generator energii elektrycznej zasilany zmianami ciśnienia medium roboczego w układzie hydraulicznym    (Ru.70208).
  2. Modułowy zawór zwrotny (Ru.70264).
  3. Układ automatycznego zraszania źródeł zapylenia na kopalnianych drogach transportowych (Ru. 70367).
  4. Dopalacz spalin do górniczego napędu spalinowego (W.124854).
  5. Ekologiczny napęd wirnika wentylatora w szczególności do okapów kuchennych (W.125 608).