Działalność patentowa - Patenty uzyskane w 2018 r.

Spis treści

 Patenty uzyskane w 2018 r.:

 1. Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu z automatycznym trybem pracy manewrowej (PL.229 279).
 2. Autonomiczny system monitoringu parametrów bezpiecznej pracy baterii akumulatorów ołowiowych lokomotywy górniczej (PL.229580).
 3. Urządzenie do pomiaru potencjału geotermicznego gruntu lub górotworu (PL.230 588).   
 4. Stabilizator hydrauliczny ze wspomaganiem mechanicznym, szczególnie dla kolejki podwieszonej (PL.229 823).     
 5. Układ sterujący systemem kontroli zapylenia w wyrobiskach górniczych (PL.229 919).       
 6. Filtr do cieczy zwrotnie płukany (PL.231 035).      
 7. Filtr do cieczy zwrotnie płukany (PL.230 751).      
 8. Pneumatyczny układ sterowania kołowrotem (P.417 414).            
 9. Zespół zaworów z elektromagnetycznym sterowaniem pośrednim z przepływem w jednym kierunku (P.409 866).       
 10. Hydrauliczny agregat hamulcowy dla awaryjno-postojowego zatrzymania pojazdu (PL.230 758).   
 11. Sposób i urządzenie do ciągłego termicznego rozkładu odpadowych tworzyw sztucznych, zwłaszcza poliolefin (P.409 371).   
 12. Sposób skojarzonego prowadzenia procesów termicznej przeróbki odpadów (PL.230 753).             
 13. Automatycznie sterowany zespół sprężarki (P.417 884).