Wydawane przez Wydawnictwo monografie naukowe prezentują najnowsze tendencje w dziedzinie nauk inżynieryjno–technicznych w następujących dyscyplinach naukowych:
  1. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  2. automatyka, elektronika i elektrotechnika
  3. inżynieria mechaniczna

Monografia - system doradczy wspomagający operatora kombajnu chodnikowego
Seria wydawnicza Prace Naukowe – Monografie KOMAG Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.
Wykaz pozycji
Monografia - scenariusze rozwoju technologicznego mechanizacji podstawowych procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego
Seria wydawnicza Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Seria ta ma na celu prezentację prac badawczych lub grantów zrealizowanych w KOMAG-u jak również prezentację istotnych nowatorskich technik projektowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Wykaz pozycji
Magazyn - maszyny i urządzenia do wyrobisk korytarzowych i tunelowych
Seria wydawnicza Maszyny i urządzenia Seria ma na celu prezentację zagadnień mechanizacji górnictwa podziemnego. Poszczególne monografie będą dostarczać niezbędnych podstaw wiedzy z zakresu budowy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.
Wykaz pozycji

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

W treści zamówienia należy podać:
  • imię i nazwisko oraz adres osoby zamawiającej lub firmy, numer telefonu,
  • tytuł książki, nazwisko autora, liczbę zamawianych egzemplarzy,
  • sposób zapłaty: przedpłata na konto Instytutu, w kasie Instytutu na miejscu.

W przypadku zamówień przez instytucje prosimy o podanie numeru NIP oraz zamieszczenie pod zamówieniem dopisku „Upoważniamy ITG KOMAG do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu”.

Konto bankowe: mBank SA Oddział w Katowicach 63 1140 1078 0000 3008 3200 1003.

Telefonicznie
+48 32 237 46 15

Elektronicznie
wydawnictwa@komag.eu

Listownie
Dział Zarządzania Jakością i Wiedzą
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Uwaga: Materiały pokonferencyjne dostępne tylko formie elektronicznej w cenie 40 zł za monografię.
Polityka prywatności ITG KOMAG