MISJA

Innowacyjne rozwiązania dla gospodarki.

WIZJA

Instytut badawczy o strukturze organizacyjno-własnościowej przystosowanej do działalności rynkowej w europejskiej przestrzeni badawczej, o kulturze organizacyjnej tworzącej przyjazny klimat dla generowania nowych pomysłów i realizacji działań innowacyjnych, czyli przekształcania nowych pomysłów w nowe produkty.

OBSZARY STRATEGICZNE

  • Potencjał badawczy
  • Zasoby ludzkie i rozwój naukowy pracowników
  • Motywacyjny system zarządzania przez cele
  • Działania marketingowe
Zdjęcie instytutu techniki górniczej KOMAG