Projekt zrealizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B,

dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:

„Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu”

Akronim:MEZAP

Nr Umowy:

Umowa nr PBS1/B2/4/2012

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie modelu strefy wykorzystującej aerozol powietrzno-wodny, zabezpieczającej przed wybuchem pyłu węglowego, w oparciu o wyniki badań dołowych i laboratoryjnych oraz symulacji wirtualnych. Analiza rozkładu frakcyjnego gromadzącego się pyłu węglowego skorelowana z warunkami górniczo-geologicznymi, pozwoliła określić właściwości strumienia zraszającego, potrzebne do zmycia, nawodnienia i przemieszczenia pyłu, w dalsze części wyrobiska. Model elementów strefy zabezpieczającej opracowany w wyniku badań laboratoryjnych został zweryfikowany poprzez wykonanie modelu wirtualnego, który odwzorowywał pracę strefy zabezpieczającej w pełnym wymiarze jej zastosowania. Rzeczywisty model strefy zabezpieczającej został wykonany i przebadany w warunkach eksploatacyjnych. Rozwiązanie ograniczy pracochłonność procesu wykonywania i odnawiania stref zabezpieczających, zwiększy niezawodność ich działania i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu:

Listopad 2012 – październik 2015

Projekt zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Lider, Główny Instytut Górnictwa oraz Kompania Węglowa S.A.