W materiałach pokonferencyjnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia naukowe, badawcze i techniczne w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.

IMTech 2019

INNOVATIVE MINING TECHNOLOGIES IMTech 2019 Scientific and Technical Conference               25–27 March 2019, Szczyrk, Poland  Materiały konferencyjne IMTech – Innovative … "IMTech 2019"

Czytaj więcej...