Laboratorium Badań wykonuje badania sekcji górniczej obudowy zmechanizowanej, elementów hydraulicznych oraz wyrobów i elementów konstrukcyjnych.Laboratorium Badań posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 039, która obejmuje zakres stały i elastyczny.Wykaz badań i pomiarów wykonywanych przez Laboratorium Badań: Laboratorium zapewnia niezależne, bezstronne i rzetelne wykonywanie badań dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Aktualny certyfikat + zakres akredytacji Laboratorium Badań

Lista badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji

Wysoką jakość usług gwarantuje kadra z potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami kwalifikacjami oraz unikatowe stanowiska badawcze i nowoczesna aparatura badawczo – pomiarowa.

Kontakt:
mgr inż. Jarosław Czubaszek
Kierownik Laboratorium Badań
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice
tel: 32 237 4571
e-mail: jczubaszek@komag.eu
www.komag.eu