Komitet Techniczny PKN Nr 285

ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych

Logo - nalis PKN

Z dniem 1 stycznia 2003 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz.1386), na podstawie której rolę dotychczasowych Normalizacyjnych Komisji Problemowych pełnią Komitety Techniczne.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG prowadzi Sekretariat Komitetu Technicznego nr 285 oraz aktywnie uczestniczy w jego pracach.

Zakres tematyczny Komitetu

Kombajny chodnikowe i ścianowe, urządzenia strugowe, przenośniki zgrzebłowe i taśmowe, obudowy zmechanizowane, kompleksy zmechanizowane, maszyny i urządzenia do podsadzki pneumatycznej, napędy i sterowania hydrauliczne, łańcuchy ogniwowe, szynowe koleje spągowe i podwieszane, wozy kopalniane, lokomotywy spalinowe, pompy, silniki spalinowe, wiertnice, urządzenia odpylające, wentylatory, kołowroty, ciągarki i inne zespoły oraz części maszyn lub urządzeń.

Przewodniczący: dr inż. Edward Pieczora
Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Gliwice
Zastępca: mgr inż. Romana Zając
Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Gliwice

Sekretarz: mgr Dorota Wierzbicka
Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Gliwice
tel.: 32 2374 517 faks: 32 2310 843
email: dwierzbicka@komag.eu

Wszystkich zainteresowanych, zarówno działalnością Komitetów Technicznych, jak i tworzeniem nowych Polskich Norm z dziedziny górnictwa, zachęcamy do współpracy w ramach działających przy KOMAG-u Sekretariatów.

Kontakt:

email: rzajac@komag.eu
lub tel. 32 2374 177