Komitet Techniczny PKN Nr 164

ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie

Logo - napis PKN

Z dniem 1 stycznia 2003 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386), na podstawie której działają Komitety Techniczne.
Komitety techniczne są kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych.
Instytut Techniki Górniczej KOMAG prowadzi Sekretariat Komitetu Technicznego nr 164 oraz aktywnie uczestniczy w jego pracach.
Zakres działania Komitetu Technicznego nr 164 obejmuje:
Wymagania bezpieczeństwa dla: wyposażenia technicznego zakładów górniczych, systemów zasilania i zabezpieczeń w elektroenergetyce kopalnianej, telekomunikacji w zakładach górniczych, urządzeń i systemów oceny zagrożeń naturalnych.
Komitet nr 164 jest wiodącym w zakresie współpracy z: europejskim Komitetem CEN/TC 196; (grupy robocze WG 1; WG 3; WG 4; WG 5; TC WG 7)
W skład Komitetu wchodzą specjaliści, z zakresu tematycznego jemu przyporządkowanego, delegowani przez organy administracji rządowej, organizacje: gospodarcze, pracodawców, konsumenckie, zawodowe i naukowo-techniczne, szkół wyższych i nauki.

Zobacz skład Komitetu Technicznego
Przewodniczący : Marek Jaszczuk Zastępca : Andrzej Figiel Sekretarz : Romana Zając

Kontakt:

Sekretarz Komitetu – e-mail: rzajac@komag.eu lub tel. 32/2374-177
Wszystkich zainteresowanych, zarówno działalnością Komitetów Technicznych,
jak i tworzeniem nowych Polskich Norm z dziedziny górnictwa,
zachęcamy do współpracy w ramach działających przy KOMAG-u Sekretariatów.